Zoom

Ris och ros för finländskt basinkomstförsök

Det slutgiltiga resultatet av basinkomstförsöket i Finland presenteras i veckan.

Trots att det finländska försöket med basinkomst ska ha lett till bättre hälsa för deltagarna har det inte gett önskvärda resultat, enligt myndigheterna. På onsdag presenteras det slutgiltiga resultatet.

En anledning till att man hoppades att en basinkomst som betalades ut utan motprestation skulle hjälpa fler ut i arbetslivet var teorin om att den finländska byråkratin ibland tog tid från arbetssökandet och förhoppningen var att en basinkomst skulle kunna komma att bli en ersättning av det nuvarande socialföräkringssystemet.

När försöket pågått under ett drygt år kom en första utvärdering, tidningen Syre intervjuade då en av deltagarna i basinkomstförsöket, 39-årige Juha Järvinen, en sexbarnsfar som drev ett eget företag i vilket han tillverkade fönsterkarmar. Men efter att ha gått in i utbrändhet gick företaget i konkurs och Juha blev arbetslös.

– Jag var så deprimerad att jag inte kunde ta mig för någonting, sa Juha när tidningen Syre intervjuade honom efter att basinkomstförsöket pågått under ett år.

Mådde bättre

En arbetslöshetsersättning låg på 640 euro i månaden men trots att basinkomsten var lägre så mådde Juha mycket bättre, den stora skillnaden menade Juha, var att basinkomsten fick honom att ta kontroll över sitt eget liv igen.

– Just att basinkomsten är ovillkorlig är den stora skillnaden. När jag fick arbetslöshetsersättningen måste jag hela tiden till arbetsförmedlingen för kontroller, jag skulle fylla i blanketter och lyssna på förmedlare som sa åt mig vad jag skulle göra. Jag kände mig hela tiden dumförklarad. Meningen är att de ska hjälpa dig, men de bara pressar oss som är arbetslösa, får oss att skämmas, sa Juha då.

Men myndigheternas mål med försöket hade inte uppfyllts efter den första kontrollperioden.

“Basinkomstförsöket ökade inte deltagarnas sysselsättningsgrad efter det första året. Baserat på registerdata hade deltagarnas sysselsättningsgrad varken ökat eller minskat i förhållande till kontrollgruppens”, skriver myndigheterna i en sammanfattning av försökets första år på kela.fi.

Men i nästa vecka kommer de slutgiltiga resultaten av basinkomstförsöket att presenteras och enligt Juha är förhoppningen att kunna leva på sitt företag igen. När basinkomsten började betalas ut fick han råd att investera i utrustning och påbörja sitt egenföretagande igen.

– Min situation blir bara bättre och bättre och jag räknar med att kunna försörja mig på mitt företag när de här två åren gått, sa Juha då.

Trots att man inte kunde märka någon större förbättring i myndigheternas utvärdering av sysselsättningsgraden efter det första året så märktes en stor förbättring av det allmänna måendet hos deltagarna i basinkomstförsöket.

– Basinkomsttagarna hade mindre stressymptom och hälsoproblem. De hade också en starkare tro på framtiden och på möjligheterna att påverka sin situation än personerna i jämförelsegruppen, konstaterar Fpa:s ledande forskare Minna Ylikännö i rapporten om resultaten av basinkomstförsökets första år.

Ger en bra grund

Men en som tror på en mer positiv bild av basinkomstförsöket i den slutgiltiga utvärderingen är nationalekonomen Jan Otto Andersson vid Åbo Akademi, enligt honom var resultatet av den första utvärderingen ungefär som väntad, sa han till tidningen Syre i början av 2019.

– De erfarenheter vi fått av att planera och genomföra ett försök ger en bra grund för beredningen av nya ambitiösa samhällsexperiment. Till exempel ett försök med negativ inkomstskatt, sa han då.

På onsdag släpper de finska myndigheterna det slutgiltiga resultatet av basinkomstförsöket på sin hemsida.