Radar · Miljö

Mindre astmabesvär under coronakrisen

Färre bilar har inneburit renare luft under coronakrisen.

Färre bilar har gjort luften renare under coronapandemin. Astmatiker hör till dem som upplever skillnaden, visar en brittisk studie.

Två miljoner britter med astma och andra sjukdomar som ger andningsbesvär har upplevt minskade symptom under våren. Det är resultatet av en undersökning från brittiska Lungfonden, rapporterar The Guardian. Var fjärde astmatiker uppger i en enkät att de upplevt sin hälsa bättre än vanligt.

Lungfonden drar slutsatsen att det är de minskade luftföroreningarna under coronakrisen som har effekt. I slutet av april räknade forskningsorganisationen CREA med att 11 000 förtida dödsfall skulle kunna undvikas i Europa till följd av renare luft. Under april minskade halten kvävedioxid med i genomsnitt 40 procent i europeiska städer, främst till följd av färre bilar på gatorna.

Lungfondens Zak Bond vill se åtgärder för att effekterna ska hålla i sig.

– Mer än någonsin tidigare har vi blivit medvetna om hur viktiga lungorna är. Regeringen har en skyldighet att säkerställa att vi fortsätter hålla nere luftföroreningarna samtidigt som vi återhämtar oss från covid-19, säger han till The Guardian.

Ett vanligt år dör 7600 svenskar i förtid på grund av luftföroreningar, enligt en studie som gjorts på Naturvårdsverkets uppdrag.

Fakta: Luftföreningar och hälsa

Luftföroreningar ökar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, astma, lungcancer, stroke, alzheimer, demens, diabetes och infertilitet.
Barn är särskilt utsatta för luftföroreningar. Barn rör sig mera och har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna.
Källa: Naturvårdsverket, WHO