Energi · Syrekvisset

Syrekvisset

Hänglav i fjällnära skogar är viktigt vinterbete för renarnas överlevnad.

Välkommen till Syres kviss! Ja, eller quiz, eller frågesport om du så vill. Med frågor om aktuella händelser, samhällsfrågor och annat som kan vara kul att veta. Facit hittar du längst ner.

Fjällnära skog av en yta större än Västmanland ska skyddas i lag, föreslår Skogsutredningen, som i måndags lämnades till regeringen. Ett annat av utredningens förslag har väckt kritik från såväl skogsindustrin som miljörörelsen. Vad föreslogs om skogen?

1 Avverkning i renbetesområden får endast ske sommartid, då tillgången på föda är god.

X Svensk skog får inte användas till biobränsle, eftersom biomassan gör bättre klimatnytta som bioplast, byggmaterial o dyl.

2 Nyckelbiotopsinventering, alltså att klassa områden som anses ha extra höga naturvärden som nyckelbiotoper, ska slopas.

2

I dagens Zoom får du besöka en akvaponianläggning. Ordet akvaponi har rötter i grekiskan. Vad betyder det?

1 Vattenarbete

X Havsodling

2 Sjöhäst

3

Svensk industris tredje största utsläppare varslar omkring 130 personer, blev offentligt i veckan. Vilket företag rör det sig om, och varför?

1 Preem, eftersom efterfrågan av fossila bränslen har minskat under pandemin.

X LKAB, eftersom företagets fossilfria järnbearbetning använder självkörande gruvfordon.

2 Cementa, eftersom byggbranschen har stannat upp under coronakrisen.

4

Aktivisten Greta Thunberg, influencern Therese Lindgren och artisten Danny Saucedo har alla engagerat sig öppet för ett upprop från Djurrättsalliansen, något som fått tusentals personer att skriva under. Vad är budskapet de gav stöd till?

1 Sluta äta kött för att undvika fler pandemier i framtiden!

X Stäng Sveriges minkfarmer!

2 Skippa julskinkan i år!

5

E-handelsjätten Amazon övervakar unga klimataktivister, enligt dokument läckta till tidningen Vice. Den som vill undvika företags snokande kan med enkla medel göra sin kommunikation mer integritetssäker. Vad är inte ett exempel på en app för krypterade meddelanden?

1 Telegram

X Morse

2 Signal

6

Snart är det jul igen, för den som firar det. Vad är sant om traditionen att ta in en gran?

1 Julgranen härstammar från Martin Luther, som på julafton år 1536 drog upp en liten gran ur tjälen och tog med sig hem.

X En plastgran är det bästa för miljön, förutsatt att du återanvänder den under minst fem jular.

2 De flesta julgranar i svenska hem är odlade utomlands.

.

.

.

.

.

FACIT: 1: 2, 2: 1, 3: 1, 4: X, 5: X, 6: 2