Radar · Djurrätt

Sorg och upprördhet när Gotlands djurfristad lägger ned

Tjurarna Melvin, Harry och Ferdinand med en volontär på Gotlands djurfristad.

Gotlands djurfristad väckte stor upprördhet i sociala medier när de meddelade att de lägger ned verksamheten. Men sedan följde vittnesmål om vanvård. Nu har flera djur avlivats på uppdrag av länsstyrelsen i Gotlands mest omfattande djurskyddsärende sedan 2012.

Det var i helgen som Gotlands djurfristad meddelade att de hållit krismöte och beslutat lägga ned verksamheten.

”Vi har verkligen gjort vårt bästa men vi har misslyckats. Detta halvår med corona blev dödsstöten”, skrev de på sin Facebooksida.

Fristaden har under flera år tagit emot djur som annars skulle ha slaktats eller avlivats, och gett dem en andra chans. Det handlar för närvarande om får, grisar, hönor, tjurar och hästar.

Minigrisar "svårt vanvårdade"

Men kort efter avslöjandet om nedläggningen, skrev en annan djurfristad, djurhemmet Tigerharen vegan sanctuary, något som satte utvecklingen i nytt ljus.

”Med anledning av det som händer på Gotlands djurfristad så känner vi att vi måste vara öppna med vad Gotte och Bengt, som numera bor hos oss, blivit utsatta för på gården”, skrev de på sin Facebook.

Minigrisen Gotte från Gotlands durfristad haltar, är snedställd i ryggen och har hudinfektioner och misstänkt skabb
Minigrisen Gotte från Gotlands durfristad haltar, är snedställd i ryggen och har hudinfektioner och misstänkt skabb. Foto: Tigerharen vegan sanctuarys Facebook

De hade hämtat minigrisarna för tre veckor sedan och fått en chock. Var och en vägde över 100 kilo, klövarna var förväxta och de hade svårt att röra sig. Gotte haltade och var snedställd i ryggen. De hade också enligt Tigerharen stora bakteriella hudinfektioner som kräver daglig tvätt och behandling, och misstänkt skabb.

”Läget är så allvarligt att veterinärerna vi har kontakt med är osäkra på om det kommer gå att rädda deras liv, men de är beredda att hjälpa dem och vi gör allt vi kan för att de ska bli bättre”, skrev de.

Men Gotlands djurfristad försvarade sig med att minigrisar ska väga så mycket och att de påstådda hudinfektionerna var eksem orsakade av ett myggmedel. ”Vi som har djurfristäder borde stötta varandra istället för att förtala varandra. Så lågt av er Tigerharen Vegan Sanctuary”, skrev de.

Informationssidan minigris.nu skriver dock att en minigris enligt Jordbruksverket ska väga 45–60 kilo, max upp till 80 kilo.

Djur avlivades av länsstyrelsen

Syre har begärt ut samtliga handlingar kring Gotlands djurfristad för det senaste året, och fått ut 20 stycken. Av dem framgår att fristaden har fått flera anmärkningar och även förelägganden om vite (se faktaruta). Det blir också tydligt hur djurfristadens sätt att se på djuren skiljer sig  från länsstyrelsens och veterinärernas.

Personen som förestår fristaden menar att alla djur har rätt att leva, även om de har problem, och att de skulle kunna få smärtlindring livet ut om det behövdes. Länsstyrelsen menar dock att djurens lidande inte är försvarbart enligt djurskyddslagen. I slutet av november lät de därför avliva en häst och ett får och den 1 december ytterligare elva får. Länsstyrelsen har dessutom inlett en djurförbudsprövning och säger att djurskyddsärendet är det mest omfattande på Gotland sedan 2012.

En del av djurfristadens får i sin ligghall
En del av djurfristadens får i sin ligghall. Länsstyrelsen beslutade att tolv skulle avlivas. Foto: Länsstyrelsen Gotland

Alla turerna kring Gotlands djurfristad har väckt upprördhet och sorg i sociala medier. Både vid Tigerharens inlägg  om grisarna och i privata djurrättsgrupper, där kommentarerna kan delas in i två läger, de som försvarar djurfristadens agerande och de som tycker att föreningen misskött sig.

På ett inlägg hos Helagotland.se  där ärendet beskrivs tycks få känna till Gotlands djurfristad sedan tidigare, och många är förvånade och uppbragta. ”Dessa ska ju aldrig mer få jobba med djur eller ha djur själva”, skriver en person, medan en annan kommenterar: ”Varför ska djuren få avlivas för något som människan har gjort??!  går väl att lösa det på annat vis?”

Syre har sökt Gotlands djurfristad sedan i söndags, utan framgång.

Fotnot: Artikeln uppdaterades 20201211 – namn på ansvariga ströks.

Fristad sedan år 2000 läggs ned

– Gotlands djurfristad bildades 2014 som en ideell förening. Man tog då över verksamheten som drevs av Lena Areskog under namnet Tora Vårdag af Rosa. Den verksamheten startade år 2000 i Nynäshamn och flyttade 2012 till Gotland.
– I juni 2017 flyttade djurfristaden till Hangvar på nordvästra Gotland. Enligt hemsidan bor över 150 djur på gården. Majoriteten har övergivits eller är räddade från avlivning eller slakt.
– Den 30 november meddelade djurfristaden via sin facebooksida att de lägger ned verksamheten. Den som är intresserad av att ta över verksamheten eller ta emot djur, kan kontakta Gotlands djurfristad.

Turerna kring Gotlands djurfristad

Gotlands djurfristad förekommer flitigt hos Länsstyrelsen Gotland. Totalt finns 122 handlingar sedan starten 2014. Syre har begärt och fick den 2 december ut samtliga handlingar från slutet av oktober och framåt, totalt 20 handlingar. Bland annat rapporter från djurskyddsinspektörens besök, beslut, överklaganden, mailväxlingar, förelägganden och protokoll. Här sammanfattar vi förloppet.

– 29 oktober 2020: En anonym anmälan om bristfällig djurhållning kommer in till länsstyrelsen. Anmälaren uppger att 15 får på Gotlands djurfristad har svårt att gå och stå samt vända sig. En häst har också fång. Samma dag gör länsstyrelsen en kontrollbesiktning och upptäcker flera brister.
– 3–4 november Uppföljande djurskyddskontroll. Större delen av protokollet är maskat med hänvisning till sekretess, men det framgår att brister upptäckts för hönor, hästar, grisar, får och en hund. Den 4 november sker besöket tillsammans med polis.
– 9 November 2020: Personen som ansvarar för fristaden får föreläggande med vite  med stöd av 8 kap 9 § djurskyddslagen. Om inte fyra punkter åtgärdas måste hon betala 5000 kronor per punkt.
1. 25 halta eller sjuka får ska sättas i egen sjukfålla och få veterinärvård. Samtliga sjuka/skadade djur ska framöver få adekvat vård av veterinär eller avlivas.
2. Klövar på 17 får med förvuxna klövar ska verkas (klippas). Sedan fortlöpande besiktiga och verka klövar på alla klövdjuren samt hovar på alla hästar.
3. Hon ska föra journal på samtliga läkemedelsbehandlingar av djuren.
4. Senast 20 november ska hon låta veterinärbesiktiga hästarna Jams och Musqot, grisarna Elin, Mellan, Jane och Albert samt hundarna Nemo och Odin.
– 9 november 2020: Veterinär kommer och tittar på hästarna. Skriver ut smärtstillande. Skriver senare att hon rekommenderar avlivning.
– 10 november 2020: Hovslagare undersöker Musqot. Hästen är 15 år gammal och har problem med en hov. Prognosen är ”mycket dålig” och djuphalmbädden han står på är ”mindre bra”. Rekommenderar en second opinion av veterinär och hittar en som kan komma nästa dag, men fristadens föreståndare avvisar detta enligt hovslagaren. Fristaden bokar även av röntgen som var bokad samma dag. Ny tid bokas 18 november.
– 13 november Veterinär besöker gården och undersöker 26 får. Stora delar av protokollet är maskat med hänvisning till sekretess men det framgår att alla ordineras medicin; smärtlindrande och inflammationsnedsättande eller penicillin.
– 16 november 2020: Journalutdrag från distriktsveterinär visar att en ung gris en vecka tidigare har konstaterad feber, bara ligger och har slutat äta. Ordinerade medicin och isolering från andra grisar.
– 18 november 2020: Musqot röntgas. Föreståndaren skriver senare att dialogen med utredande veterinär försämrades märkbart efter denna röntgen.
– 23 november 2020: Veterinär gör uppföljande besök. Tycker att flera får mår bättre men att elva inte svarat tillräckligt bra på behandlingen och bör avlivas. Ytterligare ett av fåren, Algis, ska avlivas senast 27 november på grund av smärta när han äter. Musqot mår lite bättre men har fortfarande ”ett konstant lidande” och står kvar på djuphalmsbädd, veterinären rekommenderar avlivning även av honom senast den 27 november. Länsstyrelsen gör en besiktning samma dag, tillsammans med polis. Konstaterar bland annat att det är problem med grisen Elin.
– 24 november 2020. Fristaden begär inhibition (uppskjutning) av beslutet om avlivning. Hon håller inte med veterinärerna om att djuren lider så svårt att de ska bringas om livet. Till exempel kan fåren springa utan problem och de upplever gemenskap med varandra. Föreståndaren skriver att hon känner sig ”djupt diskriminerad och nedvärderad” av veterinärerna och är ”säker på att deras beslut är färgat av personliga åsikter” om henne. I ett annat mail till länsstyrelsen skriver hon att hästen Musqot mår bättre och inte är halt längre. Han ska nu stå på spån ”så att hoven torkar upp”.
– 25 november 2020: Fristaden skriver till länsstyrelsen att Musqot har en rörelsestörning som förmodligen är medfödd och att detta inte har något med problemet med hoven att göra. Han har normal puls och ingen feber och därmed ingen akut smärta.
– 26 november 2020: Länsstyrelsen avslår begäran om inhibition med motiveringen att Algis besvär inte går att behandla och att det inte är försvarbart av djurskyddsskäl att dra ut mer på Musqots lidande.
– 27 november 2020: Länsstyrelsen avlivar Musqot och fåret Algis. Fristaden vill att djuren kremeras och tar på sig alla kostnader för det. Länsstyrelsen beslutar att ytterligare 11 får ska avlivas.
– 28 November: Gotlands djurfristad har krismöte och beslutar att lägga ned verksamheten.
– 1 december 2020: Länsstyrelsen besöker gården tillsammans med polis och avlivar 11 får.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV