Radar · Nyheter

Så lyckas storbankerna i sitt hållbarhetsarbete

Bankerna blir bättre på hållbarhet men på många områden saknas fortfarande riktlinjer, visar en granskning.

Bankerna har blivit bättre på att ställa om sin verksamhet i linje med klimatmålen, däremot är riktlinjerna svaga när det gäller djurskydd, skatteflykt och jämställdhet. Nordeas hållbarhetsarbete har förbättrats avsevärt det senaste året, men det är de små nischbankerna som ligger i topp.

Varje år granskar Fair finance guide bankernas riktlinjer för hur hållbart de investerar och lånar ut pengar. Det är ett internationellt initiativ och i Sverige granskas de sju storbankerna samt två mindre banker, Ekobanken och JAK Medlemsbank, som speciellt prioriterar hållbarhet i sin verksamhet. Årets granskning kommer fram till att Nordea och Handelsbanken åstadkommit störst förbättringar jämfört med i fjol, men Ekobanken och JAK ligger fortfarande i topp, för sjätte året i rad.

Bankerna har framför allt tagit betydande steg på klimatområdet. Swedbank har antagit som mål att ställa om alla sina investeringar i linje med Parisavtalet till 2025. Handelsbanken, Skandia och Länsförsäkringar planerar att sluta investera i fossilbolag medan Handelsbanken i princip har rensat ut dessa bolag ur alla sina fonder. Däremot är klimatriktlinjerna för utlåning ofta svagare.

– I den mycket allvarliga situation planeten befinner sig i måste alla banker omgående rensa bort de fossilbolag som inte vill eller kan ställa om i linje med klimatmålen, både från sina investeringar och från sin utlåning, säger Jakob König på Fair finance guide i en kommentar.

Mördarrobotar och djur i bur

Mest hållbara riktlinjer har bankerna när det gäller korruption, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Flera banker har också skärpt sina riktlinjer kring kontroversiell vapenexport, men ingen tar avstånd från utveckling av så kallade mördarrobotar, vapen som kan välja ut och attackera mål på egen hand.

– Att ingen bank har en policy mot att stödja företag som utvecklar mördarrobotar är anmärkningsvärt. Ett sådant ställningstagande borde vara självklart med tanke på att bankerna redan har riktlinjer mot landminor och klusterbomber, säger Jakob König.

Bankerna är också sämre på att ha en policy avseende djurskydd. Av storbankerna är det endast Nordea som har antagit nya riktlinjer mot bland annat långa djurtransporter och djur som hålls i trånga burar. Det ställs inte heller tillräckligt höga krav på att sömmerskorna i de modeföretag som bankerna är delägare i ska kunna leva på sin heltidslön. Här behöver bankerna använda sitt inflytande för att påverka klädföretagen att ta ett större ansvar, menar Jakob König.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV