Radar · Miljö

Danmark stoppar oljeutvinning: ”Det er en stor sejr for klimakampen”

Danmark slutar leta efter olja i Nordsjön, men även andra länder har redan sagt nej till nya oljetillstånd – till exempel Frankrike, som kommer att ha stoppat all verksamhet 2040.

Den danska regeringen har beslutat att inte ge fler tillstånd att  leta efter gas och olja i Nordsjön. Dessutom ska all sin oljeutvinning avbrytas senast 2050.

– Det är en stor seger för klimatkampen, eftersom det sänder ut en stark signal till resten av världen när ett av de största oljeproducerande länderna i Europa sätter ett slutdatum för oljeutvinning, säger Frederik Roland Sandby, ordförande för klimatrörelsen i Danmark, till Danmarks radio.

–Vi vet alla mycket väl att globala nedskärningar måste göras före 2030. Det är 20 år före utgångsdatumet, så vi måste se på om oljeproduktionen kan stängas tidigare, fortsätter han.

Det var med bred majoritet i Folketinget som beslutet togs sent på torsdagskvällen att inga fler nya tillstånd kommer att ges för att leta efter ny olja och gas i Nordsjön. Bakom avtalet står Socialdemokraterna, De radikale, Socialistiska folkpartiet, Venstre, De konservativa och Danskt Folkeparti,

Dock möjliggör avtalet fortfarande nya borrhål om de är anslutna till redan befintliga borrområden, men bara till 2050.

Danska oljefält 

Danmark har utvunnit olja och gas i den danska delen av Nordsjön sedan 1972, men enligt Danmark radio finns inga officiella siffror för hur mycket CO2 dansk olja och gas släppt ut sedan dess.

Dock finns siffror från den danska energimyndigheten som visar att endast olja och gas sedan 1990 släppt ut motsvarande 30 gånger Danmarks nuvarande årliga koldioxidutsläpp.

Utvinning har hittills gett inkomster på över 500 miljarder danska kronor (motsvarande drygt 700 miljarder svenska kronor), enligt myndigheten Energistyrelsen.

Enligt den danska nyhetsbyrån Ritzau finns det i dagsläget 55 danska oljeplattformar i bruk på 21 olje- och gasfält.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV