Radar · Nyheter

Vanlig förkylning kan skydda mot covid-19

Det finns sju kända coronavirus, var av tre orsakar vanlig förkylning.

En stor del av befolkningen kan redan ha ett naturligt skydd mot svår covid-19, visar forskning. De nya fynden skulle också kunna förklara varför barn och unga vuxna vanligtvis inte blir så svårt sjuka av viruset.

Upp till en tredjedel, kanske ännu fler, har immunceller som reagerar på det nya coronaviruset, även om de aldrig kommit i kontakt med det. Det kan innebära att de inte blir lika sjuka i covid-19 som andra.

Effekten kommer från något eller några av de andra coronavirus som cirkulerar normalt och som inte orsakar mer än en vanlig förkylning.
Forskarna kallar det för korsreaktivitet. När immunförsvarets T-celler känner igen och reagerar på ett nytt virus med hjälp av andra, snarlika, virus som immunförsvaret tidigare stött på.

– Det är möjligt för korsreaktiva T-celler att ha en skyddande effekt, exempelvis genom att de hjälper immunsystemet att snabba på tillverkningen av antikroppar mot det nya viruset. I det här fallet skulle antagligen en färsk infektion med en vanlig förkylning kunna resultera i mindre allvarliga covid-19-symtom, säger Leif Erik Sander vid universitetssjukhuset Charité i Berlin, Tyskland.

Samma resultat

Han har, tillsammans med bland andra forskare vid Max Planck-institutet för molekylär genetik i Tyskland, analyserat blodprover från 18 covid-patienter, och jämfört dessa med blodprov från 68 friska personer som inte hade råkat ut för viruset.

Resultaten, som presenterades i veckan i tidskriften Nature, visar att 24 personer, eller motsvarande 35 procent, i den senare gruppen hade T-celler som kände igen och reagerade på fragment av sars-cov-2, det vill säga det nya coronaviruset. Bland dem som hade haft covid-19 var motsvarande andel 83 procent.

Detta är inte första gången som forskarna ser detta samband. För en tid sedan visade en artikel i Cell precis samma sak, även om andelen personer med korsreaktiva T-celler i denna studie var ännu högre, mellan 40 och 60 procent av de provtagna.

Barn och unga

Sammanlagt finns det sju coronavirus som vi känner till i dag, varav fyra stycken orsakar vanlig förkylning. Eftersom dessa coronavirus står för runt en fjärdedel av alla förkylningar, har de allra flesta av oss någon gång stött på något av dessa coronavirus tidigare.

Frågan är dock om, och i så fall vilken, klinisk betydelse detta har avseende covid-19. Det vill säga om en tidigare infektion med något eller några av dessa virus kan resultera i att vi blir mindre sjuka i covid-19. Det vet inte forskarna i dag. Vad vi vet dock, är att det finns stora skillnader mellan hur vi reagerar på det nya viruset. Somliga drabbas endast lindrigt, medan andra får dödliga symtom.

Amesh Adalja, forskare vid Johns Hopkins University Center for Health Secutiry i USA, som inte var involverad i den senaste studien, håller det inte för omöjligt att det är den här korsreaktiviteten som är förklaringen, och till varför barn och unga vuxna vanligtvis inte blir lika sjuka i covid-19 som äldre.

– Vi vet att de är förhållandevis förskonade från allvarliga symtom, och jag tror att en förklaring kan vara att de här T-cellerna är många fler till antalet och mycket mer aktiva hos yngre, än i äldre grupper, säger Amesh Adalja till CNN.

Fakta: Coronaråden

• Coronapandemin pågår fortfarande, trots sommar och månader av ingrepp i vardagen. Här är råden som fortfarande gäller:
– Om du är frisk: Tvätta händerna. Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus. Avstå från större sociala sammanhang, nya kontakter och res helst inte med kollektivtrafiken.
– Om du är sjuk: Har du feber, stanna hemma två feberfria dagar innan du återgår till jobbet eller skolan. Har du konstaterad covid-19-smitta ska du stanna hemma minst en vecka efter att du blivit sjuk.
– Om du haft covid-19: Fortsätt följa de allmänna råden. Har du påvisade antikroppar, eller har haft en bekräftad covid-19-infektion kan du umgås friare med andra människor, även de ur riskgrupper.
– För de som är 70 år eller äldre är rekommendationen att i möjligaste mån begränsa kontakter och hålla avstånd.
– Om du ska besöka någon som tillhör riskgrupp: Tänk på avståndet och träffas allra helst utomhus. Om du har påvisade antikroppar kan du träffa personer i riskgrupp på ett lite mer avslappnat sätt, men fortsätt följa de allmänna råden.
–  Om du ska resa i Sverige: Är du frisk får du resa fritt. Är du sjuk ska du stanna hemma. Res allra helst inte med allmänna färdmedel där det inte går att boka sittplats utan använd egen transport. Den som ändå behöver åka buss, tåg eller flyg ska se till att hålla avstånd även där.
– Om du ska resa utanför Sverige: Utrikesdepartementet avråder för tillfället från resor utanför EU till och med 31 augusti 2020. Det finns även avrådan från resor till en rad länder inom EU och Europa, se till att du har koll innan du bokar in en resa.
– Var också uppmärksam på att vissa länder kräver intyg på att du inte har covid-19 för att få komma in i landet.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet.