Radar · Politik

Nya migrationsförslaget kan drabba utsatta kvinnor

Annika Hirvonen Falk (MP) kommer att reservera sig mot migrationskommitténs förslag.

Våldsutsatta kvinnor och personer som utsatts för tortyr hör till de som drabbas ifall migrationskommitténs förslag blir verklighet. Det menar Miljöpartiet som är fortsatt djupt oeniga med regeringspartnern Socialdemokraterna om flyktingpolitiken.

Den 6 juli jublade miljöpartisterna. Förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i migrationskommittén hade brakat samman. M kallade MP för den ”gröna elefanten i rummet”, ett epitet som miljöpartister som plågats av att ha beskrivits som fogliga koalitionspartners till S med glädje gjorde till sitt.

Bilden av att det var MP:s hot om regeringskris som hindrat S från en uppgörelse med M spreds vidare av gröna i sociala medier. Och de mest långtgående förslagen var borta från bordet. Något volymmål för antalet asylsökande eller fotboja för personer med utvisningsbeslut skulle det inte bli, vilket Moderaterna slagits för.

Tillfälliga lagen blir permanent

Men nu väntar nya konfrontationer i regeringskansliets korridorer. Istället för en uppgörelse mellan partierna, har ledamöterna i kommittén röstat om vart och ett av de förslag som den opolitiska ordföranden lagt fram. Resultatet innebär i grova drag att den tillfälliga lagen från 2015 blir permanent. Och MP som ogillade den då, ogillar den i dag.

– På det stora hela kommer det få inhumana konsekvenser. Människor får leva i osäkerhet, barn får svårare att rota sig och känna trygghet, säger Annika Hirvonen Falk, migrationspolitisk talesperson (MP).

Tillfälliga uppehållstillstånd fortsätter att vara huvudregel och kraven för att få ett permanent uppehållstillstånd skärps ytterligare om kommitténs förslag blir lag. Detta hör till det som skaver allra mest för miljöpartisterna och är ett viktigt skäl till att Annika Hirvonen Falk kommer att reservera sig när kommittén på fredag möts för sista gången. Hon menar att tillfälliga uppehållstillstånd alltid innebär ett liv i osäkerhet och att det för särskilt sårbara grupper kan få mycket allvarliga konsekvenser.

– De enda som undantas är kvotflyktingar. Det är inga undantag för barn, inga undantag för den som behöver en långsiktig vårdbehandling och inga undantag för den som behöver rehabiliteras för tortyr, säger hon.

Varnar för att våldsutsatta drabbas

Annika Hirvonen Falk varnar också för att Migrationskommitténs förslag när det gäller familjeåterförening gör kvinnor mer beroende av sina män. I den gamla lagen fanns en regel som säger att den som kommer till Sverige för att gifta sig med en svensk måste leva med sin partner i minst två år för att få fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Nu förlängs tiden till minst tre år och tills dess att man kan försörja sig själv.  Och nu omfattas även personer som varit gifta under lång tid i hemlandet och där den ena kommit före till Sverige och fått uppehållstillstånd.

– Det saknas helt en analys av vad det innebär för våldsutsatta kvinnor. Det finns visserligen ett undantag för dem, men det är samma snäva undantag som tidigare blivit starkt kritiserat, säger Annika Hirvonen Falk.

Socialdemokraterna, som under lång tid argumenterat för att Sverige inte kan ha generösare regler än övriga EU, är nöjda med kommiténs förslag. Den migrationspolitiska talespersonen Rickard Larsson menar att förslaget innebär en bra avvägning mellan humana värden och viljan att hålla antalet asylsökande på en nivå som inte är ”sticker ut” jämfört med andra länder.

– Lagstiftningen måste fungera i både fall som slarvigt utryckt är okomplicerade och i fall som rör exempelvis tortyrskadade. Det måste finnas ventiler och människors behov av skydd måste stå i centrum, säger han.

De enda som undantas från tillfälliga uppehållstillstånd är kvotflyktingar. På vilket sätt finns det en ventil för tortyrskadade?

– Tidsbegränsade uppehållstillstånd är också ett sätt att ge skydd. Det har varit viktigt för oss hela tiden att värna om asylrätten samtidigt som vi ser till att inte sticka ut på ett sätt som gör att vi får ta ett oproportionerligt ansvar jämfört med andra länder.

Vad som kommer ske med migrationskommitténs förslag när de överlämnas till regeringen är ännu ett stort frågetecken. Miljöpartiet menar att förslagen inte kan bli till en proposition utan att det krävs nya förhandlingar, i första hand mellan regeringspartierna och de partier som accepterat regeringen, det vill säga Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet.

– Socialdemokraterna vill att lagen ska se ut så här, vi vill inte det. Då behövs nya förhandlingar, säger Annika Hirvonen Falk.

Vänsterpartiet vill vara med

Vänsterpartiets Christina Höj Larsen instämmer och beklagar att det inte var dessa partier som förhandlade från första början.

– Migrationskommitténs arbete har förflyttat hela diskussionen högerut. Den självklara majoriteten hade varit januaripartierna och Vänsterpartiet. S valde istället att förhandla med Moderaterna som genom förslag som volymmål visar att de inte respekterar asylrätten och som dessutom håller hand med SD, säger hon.

Socialdemokraternas Rickard Larsson ger Vänsterpartiet kalla handen.

– Vänsterpartiet bortser helt och hållet från att vi inte tycker samma sak som dem. I alla sina resonemang om hur de vill att majoriteterna ska se ut så utgår de från att andra partier ska tycka som Vänsterpartiet. Det gör inte vi i den här frågan, säger han.

Till Ekot säger Liberalernas migrationspolitiska talesperson Fredrik Malm att han inte är intresserad av sådana förhandlingar, utan vill ha en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och de borgerliga inklusive Moderaterna.

– Tyvärr är det så att Miljöpartiet och Vänsterpartiet å ena sidan och Sverigedemokraterna på den andra sidan, är inte beredda att ta ansvar för en helhet i politiken. Min slutsats av detta är, att ska vi få en migrationspolitik som håller över tid, som håller över val och som har en förankring hos den större delen av befolkningen i Sverige, måste det förankras mellan de borgerliga partierna och Socialdemokraterna. Jag ser ingen annan väg framåt, säger han.

S kan runda MP

Enligt uppgifter till Svenska dagbladet ska Socialdemokraterna vara beredda att gå vidare med migrationskommitténs förslag i riksdagen utan att förankra dem i regeringen ifall MP fortsätter att streta emot. Rickard Larsson bekräftar inte uppgifterna, men avfärdar dem inte heller.

– Det är riksdagen som stiftar lagar och på ett eller annat sätt måste man hitta en majoritet där. Vi tänker inte sitta passiva och se på när den tillfälliga lagen löper ut så att den gamla utlänningslagen träder i kraft, säger han.

Vad det skulle innebära för regeringens framtid ifall S rundar MP och klubbar igenom migrationspolitiken i riksdagen vill Annika Hirvonen inte uttala sig om.

– Jag vill inte spekulera i saker som inte har hänt. Min utgångspunkt är att vi ska nå en uppgörelse om en human flyktingpolitik, säger hon.

Fakta: Migrationskommitténs förslag

Endast kvotflyktingar får permanent uppehållstillstånd vid första beslutet.
För att få ett tillfälligt uppehållstillstånd omvandlat till permanent krävs skötsamhet, försörjning samt kunskaper i svenska språket och svenska samhällsförhållanden.
Den som fått uppehållstillstånd i Sverige måste ha tillräckligt hög lön och tillräckligt stor bostad för att återförenas med sin familj. För flyktingar och alternativt skyddsbehövande finns ett undantag för dem som ansöker om familjeåterförening inom tre månader.
En humanitär skyddsgrund införs, vilket inte fanns i den tillfälliga lagen. Det innebär exempelvis att den som är svårt sjuk kan beviljas uppehållstillstånd. För barn måste skälen inte ha samma allvar som för vuxna, men kraven blir högre än de som gällde mellan 2011 och 2016.
De förslag som partierna lagt i kommittén, som bland annat rör åtgärder för att verkställa fler utvisningar har Migrationskommittén inte tagit ställning till.

Uppdaterad 200804 kl 16.15. I en tidigare version fanns en felaktig beskrivning av de föreslagna reglerna om humanitär skyddsgrund.