Radar · Miljö

Ljusare tider för Lunnefågeln i Norge

Nu finns det gott om mat för lunnefågeln igen.

Antalet lunnefåglar utanför Norges kust har länge varit på nedåtgående, främst på grund av utfiskning i haven. Men nu ser man för första gången på 25 år en positiv utveckling i populationen.

Lunnefågeln häckar i Nordatlanten och är klassad som sårbar av Internationella naturvårdsunionen IUCN. Fågelberget Runde utanför Norges kust brukade ha 800 000 häckande lunnefåglar, men under 70-talet började den norska fiskeindustrin att ta upp betydligt mer sill än vad beståndet tålde. Det ledde till en kollaps av det redan hårt ansträngda beståndet av fisk och sjöfåglarnas tillgång till mat minskade radikalt. Idag lever ungefär 100 000 lunnefåglar på fågelfjället på Runde.

– Även om 100 000 är en hel del fåglar så har vi de senaste 50 åren sett en betydlig nedgång, säger ornitolog Alv Ottar Folkestad till NRK.

Mindre mat ledde till färre ungar och ett stadigt minskande bestånd. Men förra året noterades mer fisk i havet och för första gången på 25 år ses en positiv utveckling för lunnefågeln. Om utvecklingen ska fortsätta i samma riktning krävs dock att det finns gott om fisk även nästa år.  

– Om det inte finns fisk i närheten av fjället så bli det inga ungar nästa år, säger fågelobservatören Ingar Støylen Bringsvor till NRK.

Matbrist är inte det enda hotet mot lunnefågeln och andra sjöfåglar. Stora mängder plast förekommer både på fjället och i  havet och fåglarna använder gamla fiskenät för att bygga bon. Det är inte ovanligt att till exempel havssulor fastnar i näten och dör. Ett annat problem är turister som stör fåglarna.
Kustfåglarna är viktiga för ekosystemet och utgör en betydelsefull indikator på tillståndet i den omgivande miljön.

– Vi behöver lära oss att läsa av naturens signaler, säger Alv Ottar Folkestad till NRK.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV