Radar · Djurrätt

I pandans skugga – rovdjur försvann obemärkt

Populationen av vilda jättepandor växer i Kina – något som pandatvillingarna Meng Yuan och Meng Xiang, på Berlins Zoo, antagligen är ovetandes om.

Med sina svartmarkerade ögon och fluffiga kropp har den kinesiska jättepandan vunnit en hel världs hjärtan, och blivit lite av en symbol i djurskyddssammanhang. Något som skyddat pandorna – men blivit förödande för andra djur som hamnat i pandans skugga.

Kina har under de senaste åren lagt stora resurser på att skydda jättepandan, en art endemisk för landet. Försäljning av pandaskinn och andra pandaprodukter har kriminaliserats, stora insatser mot tjuvjakt har satts in och naturområden där pandorna lever har skyddats.

Åtgärderna ses som ett praktexempel på hur sårbara djurarter kan skyddas med rätt åtgärder och jättepandan togs 2016 bort från Internationella naturvårdsunionens (IUCN:s) lista på starkt hotade arter.

Snöleopard och vildhund

Nya studier visar dock att de rovdjur som lever i samma områden som pandorna skyddats mindre väl – och har i skrämmande snabb takt försvunnit från reservaten.

Sedan 1960-talet har bland annat leoparder, snöleoparder, vargar och asiatisk vildhund nästintill försvunnit från pandareservaten till följd av tjuvjakt, skogsskövling och sjukdomar.

Den asiatiska vildhunden, som uppskattas ha försvunnit från 95 procent av reservaten, klassas i dag som en starkt hotad art.

"Visar det otillräckliga"

– Det visar det otillräckliga med skyddsåtgärder för jättepanda när det kommer till att skydda stora rovdjursarter, säger Sheng Li på Pekings universitet, en av de författare som ligger bakom studien.

– Misslyckandet med att skydda stora rovdjursarter minskar inte jättepandornas kraft att verka som ett paraply för många andra arters skydd, fortsätter Sheng Li som påpekar att reservaten kan ha haft en positiv effekt på andra mindre arters överlevnad i området.

Han och hans kollegor hoppas nu att Kina ska få upp ögonen även för djur som kanske saknar pandornas ”enorma karisma” och att skyddsåtgärder ska sättas in även för dessa.

Fakta: Kinas artrikedom

• Kina tillhör de mest artrika länderna på jorden, en effekt dels av landets storlek, dels av det faktum att landet ligger i två biogeografiska regioner: den palearktiska (som omfattar norra och centrala Asien, Europa och Nordafrika) och den indomalajiska (som omfattar södra Asien).
• I Kina finns 32 200 arter av kärlväxter, 3 330 fiskar, 411 groddjur, 478 reptiler, 1 240 fåglar och 551 däggdjur. Bara två andra länder, Brasilien och Colombia, har fler arter av växter och ryggradsdjur inom sina gränser.
•Å andra sidan är trycket på faunan och floran i Kina värre än i de flesta andra länder. Över 800 arter i landet är klassade som hotade. Orsakerna är bland annat den enorma folkmängden och användandet av djurprodukter inom delar av traditionell kinesisk medicin.
Källa: IUCN, Mongabay