Radar · Utrikes

Hösten skrämmer amerikansk smittskyddsexpert

Anthony Fauci fruktar den annalkande hösten, då även influensan lär komma tillbaka.

Hösten är det som skrämmer USA:s ledande smittskyddsexpert Anthony Fauci mest. Om inte antalet smittade av coronaviruset går ner till dess, när även influensan kommer, finns risk för att sjukvården inte mäktar med och kollapsar.

Upp till 182 000 amerikaner kan ha dött i covid-19 fram till den 22 augusti. Den slutsatsen drar den amerikanska smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) efter att ha vägt samman inte färre än 34 olika modelleringar utförda på olika universitet och högskolor, främst i USA.

Det allra troligaste, enligt CDC, är att 173 270 personer i USA kommer att ha dött i covid-19 fram till detta datum, med ett möjligt intervall från 167 692 till 182 366 dödsfall.

Prognosen är en bister påminnelse om att pandemin är långt ifrån över, allra minst i USA, det land i världen som har drabbats allra hårdast.

Ingen andra våg

Och den ökning av antalet smittade som nu ses i flera delstater är inte ett resultat av en andra våg. Det säger den amerikanska smittskyddsexperten Anthony Fauci i en samtalspodd med Howard Bauchner, chefredaktör för den amerikanska medicintidskriften Jama.

– Vi är mitt i den första vågen. Den här situationen är ett resultat av att flera delstater har öppnat för snabbt, säger Anthony Fauci, som är chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Inför hösten, säger han, måste USA försöka få ner antalet coronasmittade rejält. Från 50 000–60 000 fall om dagen i dag, till under 10 000. Annars är risken stor för att sjukvården inte mäktar med och kollapsar när influensan också kommer.

Enkel lösning

Lösningen, enligt Anthony Fauci, är egentligen ganska enkel.

– Det handlar om munskydd, att undvika folksamlingar, hålla avstånd och tvätta händerna. Det låter enkelt och det är inte ”rocket science”, men det är extremt effektivt. Det budskap vi måste försöka få fram är att vi är inne i det här tillsammans, säger han.

En lärdom är att i alla de delstater där man nu ser en kraftig ökning av fall, syntes en mycket liten ökning till en början, tidigt i förloppet.

– Även om det bara handlade om någon enstaka procent. Så om man ser en liten ökning bör man se efter var i processen man är i (att öppna samhället igen) och tänka efter noga vad man bör göra.

USA är det land som hittills har drabbats värst av coronapandemin, räknat i antal döda. Hittills har 155 471 amerikaner dött i covid-19, allra flest i delstaten New York med 32 719 döda, enligt Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.

Fakta: USA och covid-19

• USA har drabbats mycket hårt av coronaviruset sett till antalet döda och konstaterat smittade. Landet har dock förhållandevis goda testmöjligheter och en stor befolkning (knappt 330 miljoner invånare).
• Omkring 4 700 000 fall av virussmittan har konstaterats i USA. Den finns i alla 50 delstater samt i huvudstadsområdet District of Columbia. Den värst drabbade delstaten är New York med över 32 000 dödsfall, men siffrorna stiger i flera delstater, framför allt i västra och södra USA.
• Totalt har över 155 000 amerikaner avlidit i covid-19 – fler än i Vietnam- och Koreakriget tillsammans.
• I världen totalt har fler än 18 miljoner fall av covid-19 konstaterats. Nästan 700 000 människor har avlidit.
Källa: John Hopkins-universitetet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV