Radar · Nyheter

”Grön kolonialism” i Norge – Vindkraft hotar samers försörjning

Renar undviker områden i närheten av vindkraftverk, både för bete och kalvning, visar forskning.

Utbyggnaden av vindkraft på Øyfjellet i norska Sápmi stör renars årliga förflyttningar och hotar norska samers försörjning, rapporterar Aljazeera.

En konflikt har blossat upp mellan norska myndigheter, energibolaget Eolus vind och norska samebyn Jillen-Njaarke, efter att kraftbolaget fått tillåtelse att bygga 72 vindkraftverk på norska Øyfjellet, mitt i renarnas flyttleder. 

Renar undviker att beta och kalva i områden där de ser eller hör vindkraftsturbiner, visar forskning.  Enligt Sveriges radio beräknas omkring 2000 renar påverkas av det aktuella vindkraftsbygget. Samerna ser vindkraften som ett hot mot sin försörjning, och har tillsammans med miljöorganisationen Motvind Norge beslutat sig för att stämma vindkraftsföretaget.

– Vad som skrämmer oss mest med vindkraftsindustrin är att utan bergen finns inget kvar för oss samer. Inget som skyddar oss, eller tar hand om oss eller ger oss tröst, säger renskötaren Heihka Kappfjell till Aljazeera.

Kravet är att vindkraftsbygget stoppas helt. Men utsikterna att få gehör i rättsfallet är små. I ett liknande fall, med en vindkraftspark 30 mil från Øyfjellet, tvingades företaget Fosen vind visserligen kompensera samerna med 89 millioner norska kronor – men utbyggnaden skedde.

– Renskötsel är inget man ägnar sig åt för att tjäna pengar, det är ett sätt att leva. Det är kulturellt arv, din familj, identitet och koppling till jorden, säger Silje Karine Moutka, ledamot i norska sametinget säger till Aljazeera apropå kompensationen.

Vindkraftsbolaget: Har försökt nå uppgörelse

Samerna menar att vindkraftsbygget strider mot den norska lagen om rendrift, som ger försörjningsformen rätt att vara livskraftig.

– Domen visar att människorättskonventionerna i norsk lag inte skyddar oss samer, konstaterar renskötaren Arvid Jama till samma tidning.

Samerådet, som är en organisation för samer i fyra länder, har i en deklaration från 2017 beskrivit vindkraftsutbyggnaden som ”grön kolonialism”, och påpekar att i fråga om hållbarhet är samers levnadssätt bland de mest hållbara som går att uppnå.

Vindkraftsbolaget Eolos, som redan börjat bygga vindkraftsparken på Øyfjellet betonar på sin hemsida att projektet fick tillstånd 2016. Angående samernas invändningar skriver Eolos att företaget ”i många år försökt att nå en uppgörelse med renbetesdistriktet” i form av ”kompenserande åtgärder”, som avvisats. De detaljerade villkoren för bygget kan komma att avgöras av norska olje- och energidepartementet, ifall ingen uppgörelse med samebyn kan ske, skriver Eolos.