Radar · Miljö

Europas vandringsfiskar har minskat med 93 procent

En ny rapport visar att Europas vandrande fiskarter minskat katastrofalt.

Antalet vandringsfiskar har i genomsnitt minskat med 76 procent under de senaste 50 åren, visar en ny rapport. Än värre är det i Europa, där har beståndet minskat med hela 93 procent.

En färsk rapport om vandringsfiskbeståndens utveckling under perioden 1970 till 2016 visar att förekomsten av vandringsfiskar minskat med 76 procent under de senaste 50 åren – motsvarande siffra i Europa hela 93 procent.  Endast 37 procent av världens stora floder flödar fritt, enligt rapporten.

Bakom rapporten står WWF, World Fish Migration Foundation, Zoological Society of London (ZSL), Internationella naturvårdsunionen (IUCN) och The Nature Conservancy (TNC).

– Vi räknar liknande index för flera länder och för flera vattenlevande djurarter och ekosystem. Den genomsnittliga nedgången på 76 procent är den brantaste som vi har noterat, säger Stefanie Deinet från Zoological Society of London (ZSL), till Svenska Yle.

Minskningen beror på flera faktorer där den största är de barriärer som människan byggt vid vattendrag, dammar eller vägtrummor. Vilket stoppar fiskarna från att ta sig upp till längs vattendragen till sina lekplatser. Enligt rapporten får även miljöförstöring och klimatförändringen bestånden att krympa. En annan faktor är överfiske.

De flesta vandringsfiskar föds i strömvatten och tillbringar uppväxttiden i havet eller i insjöar och vandrar därefter tillbaka till det vattendrag där de föddes för att leka. Till exempel laxar, öringar och ålar är vandringsfiskar, skriver tidningen Fiskejournalen.

WWF skriver i rapporten att det går att rädda vandringsfiskbestånden, men då krävs politiska och praktiska lösningar. Svenska Yle skriver att i Europa finns ett ramdirektiv för vattendrag som skulle kunna hjälpa vandringsfiskbestånden. Även EU-kommissionen har en strategi vars målsättning är att avlägsna hinder från 25 000 kilometer vattendrag i Europa före år 2030.