Radar · Politik

Utredare: Mer tvångsmedel mot säkerhetshot

Säkerhetspolisen ska få ökade befogenheter mot utlänningar som anses utgöra ett säkerhetshot, enligt en utredning som överlämnats till inrikesminister Mikael Damberg (S).

Säkerhetspolisen ska i större utsträckning få använda hemliga tvångsmedel mot utlänningar som anses vara ett säkerhetshot. Brott mot anmälningsplikt för den som ska utvisas ska kunna ge två års fängelse.

Så lyder några av förslagen om en ny lag som ska ersätta LSU, lagen om särskild utlänningskontroll.

– Det också är viktigt att Säkerhetspolisen får nya möjligheter att begränsa vistelser i Sverige, säger inrikesminister Mikael Damberg (S), i samband med att han tar emot den utredning som ligger till grund för förslaget.

Personer som inte är i förvar ska inte få lämna sin vistelseort.

Utredaren Gunnel Lindberg föreslår också att tiden som personer som inte kan utvisas men anses vara ett säkerhetshot kan hållas i förvar förlängs i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Däremot vill inte utredaren ge klartecken för elektronisk övervakning som fotboja.

– Det skulle inte uppväga nackdelarna, säger hon på en pressträff.

Hon föreslår dock att Säpo ska kunna beslagta elektronisk utrustning i 24 timmar och kopiera innehållet.

Lindberg delar inte den kritik som förekommit om att de misstänkta inte får veta närmare varför Säkerhetspolisen gör den bedömningen, eller att domstolar inte heller får det.

– Det här är ett förvaltningsförfarande, inget brottmålsförfarande. Där har man större möjlighet att sekretessbelägga. Man kan inte jämföra med den insyn som finns i brottmål.

Däremot ska den misstänkte, för att stärka rättssäkerheten, företrädas av auktoriserade advokater.

Både Lindberg och Damberg anser att skälen till att uppgifter hemlighålls för de utpekade är rimliga.

I fjol uppmärksammades flera fall av imamer som hamnat i förvar sedan de utpekats som säkerhetsrisker. De kan inte utvisas eftersom de skulle löpa risk att utsättas för repressalier i sina hemländer.