Intro

Utevistelsens vår

Dagens omslag pryds av rödspoven (limosa limosa). Ta en ordentlig titt, för den blir allt mer sällsynt i Sverige. När fågelforskare vid Lunds universitet undersökte utvecklingen för svenska fåglar kunde de konstatera att mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla fåglar som fanns i vårt land på 1970-talet har försvunnit. ”När vi människor breder ut oss och tar allt mer resurser i anspråk så får den biologiska mångfalden stryka på foten”, säger forskaren Martin Green.

Lejonparten av vad Syre rapporterar i fråga om biologisk mångfald är dyster läsning. Men det finns ljusglimtar. I dag skriver vi även om att naturreservatet Svenska högarna (kanske mest känt från sjöväderrapporten på radio) har utökats från 3 000 till 61 000 hektar, alltså mer än tjugodubblats i storlek. Det är goda nyheter för sillgrisslor, ejdrar och tordmular, plus en rad arter under ytan.

Vad människor beträffar går det bra att vistas i området, med vissa inskränkningar. Själv drömmer jag tillbaka till en seglats för några somrar sedan, som kanske är dags att göra om. (Frisk vän med båt? Hör av dig!) Jag spår en utevistelsens vår, och tror ytterskärgården är Stockholms bästa plats för social distansering.