Radar · Morgonkollen

Tyskland följer Sydkorea och har låga dödstal

Journalister håller distans när Tysklands förbundskansler Angela Merkel har presskonferens i coronatider.

Drygt 500 döda kan låta mycket. Men med 83 miljoner invånare och omkring 60 000 bekräftat smittade med coronaviruset är Tysklands dödssiffra låg. Storskaligt testande, effektiv smittspårning och skydd av åldringar tros ligga bakom. Men man kan inte blåsa faran över.

Internationella jämförelser försvåras av att olika länder testar olika mycket. Men utifrån bekräftade fall av smitta är dödligheten i Italien, exempelvis, 11 procent. I Tyskland däremot är den 0,8 procent (i Sverige, där dock få tester görs, var motsvarande siffra på måndagskvällen strax under 4 procent).

Även sett till befolkning är den tyska dödssiffran låg – 1 på 160 000 (Sverige 1 på 71 000).

Närmast symboliskt har förbundskansler Angela Merkel testats negativt för coronavirus och fått ett uppsving i opinionen. Hennes parti CDU/CSU har nu stöd av 32–35 procent, upp 6–7 procentenheter på ett par veckor. Och ett skäl anses vara kampen mot covid-19, rapporterar AFP.

Storm kommer?

Tyskland har lånat sin strategi från Sydkorea, vars framgång med att sakta ner smittspridningen avundas i världen.

Tyskland testar fler personer än något annat land, mellan 300 000 och 500 000 i veckan, och Merkels ambition är att öka takten till 200 000 per dag, rapporterar tyska medier. Målet är att testa alla som tror sig bära på viruset, samt alla som kommit i kontakt med bekräftade fall. I nuläget testas de som har covid-19-symptom och har haft kontakt med bekräftade fall.

Det är inte dags att lätta på några restriktioner, understryker myndigheterna.
Den till synes låga dödligheten till trots varnar socialminister Jens Spahn för att landet kan stå inför en ”storm” med nya fall kommande veckor.

– Vi kan inte utesluta att vi kommer att ha fler patienter än respiratorer, har han sagt.

Yngre smittade

Då har Tyskland ändå 25 000 intensivvårdsplatser med respiratorer (29 per 100 000 invånare, Sverige 5,8 i normalfallet). Däremot råder personalbrist.

Myndigheter och experter vill också ha smittspårning med hjälp av mobiltelefoner, men det är kontroversiellt i ett land som upplevt nazisternas och den östtyska hemliga polisen Stasis övervakning, rapporterar AFP.

Tyskarna har också uppenbarligen hittills lyckats skydda sina äldre väl, vilket tros förklara en del av den lägre dödligheten. Medianåldern för dem som smittats med coronaviruset i Tyskland angavs häromdagen till 46 år, att jämföra med 61 år i Italien, två länder med likartad åldersstruktur.

Det spelar förmodligen också in att smittan spreds i Tyskland bland yngre människor, skidåkare som hade varit i italienska och österrikiska Alperna, medan den nådde åldringar i Italien tidigare.

– Vi kan förmodligen vänta oss att Tysklands dödlighet långsamt kommer att stiga när utbrottet sprider sig mer bland riskgrupper, och vi kan förmodligen vänta oss att den italienska dödligheten ska minska något, säger Michael Head, ledande forskare i global hälsa, till tidskriften Wired.