Radar · Miljö

Återbrukad datorskärm sparar stora utsläpp

En återbrukad 24-tums datorskärm kan spara 520 kg koldioxid.

Att nytillverkning av datorer och mobiltelefoner skapar stora utsläpp är inget nytt. Men hur mycket kan du spara genom att återbruka? Svaret finns i en ny databas.

Om du återbrukar en datorskärm i stället för att köpa en ny sparar du motsvarande 520 kg koldioxidutsläpp. Det är nästan lika mycket som släpps ut av en tur- och returflygning mellan Göteborg och Gran Canaria. 

– Det är intressant att skärmar har så stor påverkan jämfört med datorer. Speciellt eftersom skärmar ofta är långlivade och vanligtvis även kompatibla med både nya och gamla datorer. Så där finns verkligen en stor besparingspotential vad gäller klimatutsläpp, som många företag kanske inte ser och utnyttjar i dagsläget eftersom nya skärmar är relativt billiga att köpa, säger Jonatan Wranne vid IVL Svenska miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Att återbruka en bärbar dator istället för att köpa en ny kan i snitt spara 280 kg koldioxidutsläpp, enligt den nya databas för klimatfördelar av återbruk av it-produkter som IVL Svenska Miljöinstitutet och Inrego har tagit fram. En återbrukad smartphone sparar 55 kg koldioxid.

Den minskade klimatpåverkan kommer av att material och energi för nytillverkningen sparas, liksom transporter och avfallshantering. Detta belastar miljön betydligt mer än transport av återbruksprodukten från användare ett till användare två, samt den eventuella lagningen eller uppfräschningen som kan krävas.

Alla som är intresserade av att mäta miljöbesparingar vid återbruk av IT kan använda databasen, till exempel företag som vill beräkna klimatfördelar med återbruket åt sina kunder, och organisationer som vill mäta och se hur de kan minska sin klimatpåverkan.

– Vi har arbetat med återbruk av IT-utrustning i över 25 år och vi ser att IT-inköparnas intresse för hållbarhet ökar hela tiden. Vi är väldigt glada att nu kunna dela med oss av den här databasen till alla som ska investera i IT så de enkelt kan se vilka ekonomiska och miljömässiga besparingar en investering i rekonditionerade produkter skulle ge. Vi hoppas detta blir en standard för den här typen av beräkningar som alla i branschen kan använda sig av, säger Erik Pettersson, miljöchef på Inrego.