Intro

Välkommen till dagens Syre!

Inför minnesdagen av förintelsen av romska offer under andra världskriget lyfter Domino Kai vikten av romer får sin rättmätiga plats i historien.

Han säger att den vitbok som tagits fram på regeringens initiativ, Den mörka och okända historien – en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet, var början till upprättelse, men att den ”tyvärr blivit en hyllvärmare mer än den kunskapsbank som den skulle vara”.

Minnesdagen är den 2 augusti.

I Vitryssland demonstrerar 60 000 personer mot den sittande presidenten Aleksandr Lukasjenko och till stöd för oppositionskandidaten Svetlana Tikhanovskaya.

Och en ny rapport visar att yazidiska barn har ämnas åt sitt öde efter fångenskap hos IS.

Trevlig helg!