Radar · Miljö

Nät av potatisskal hjälper hotat ålgräs

En kvadratmeter nät av potatisskal som hjälper ålgräs att rota sig på platser med mycket vågor, strömmar eller tidvatten.

Nu blir potatis ett vapen i kampen för att rädda det viktiga, hotade ålgräset längs kusten. Nät som gjorts av potatisskal hjälper planterat ålgräs att rota sig på platser där det försvunnit. Resultatet beskrivs som mycket gott.

Ålgräs har kallats ”havets barnkammare”, eftersom bland annat många fiskyngel gömmer sig och växer inne i de gröna undervattensängarna.

Men övergödning, småbåtshamnar och annan mänsklig påverkan har gått hårt åt ålgräset, särskilt på västkusten.

Nu görs återplantering på ställen där ålgräset försvunnit. Men det har varit svårt att rota sig på platser med mycket vågor, strömmar eller tidvatten.
Det är där chipsen kommer in i bilden.

Forskare i bland annat Göteborg har konstruerat kvadratmeterstora nät av potatisskal, som ger ålgräset stadga medan rötterna tar sig ner ett par decimeter i sanden.

– Vi använder restprodukter från potatisindustrin, där man skalar potatis för att göra chips och liknande, säger Eduardo Infantes, forskare i marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Inom loppet av några år bryts näten av potatisskal ner och försvinner.
Försök har gjorts på den svenska västkusten, liksom i Nederländerna, Florida och Västindien.

Problemet har varit att få näten att ligga på plats. Det har gått bäst i områden med tidvatten, där man vid ebb kan köra ut med fordon.

Nästa steg blir att pröva de stabiliserande näten i områden med besvärliga vågor som flyttar sanden, som på Skånes sydkust.

– Vi har sett stora förluster av ålgräs runt Ystad till exempel, säger Eduardo Infantes.

Fakta: Ålgräs

Ålgräs, även kallat bandtång, är en undervattensört med breda, slaka blad som kan bli upp till två meter lång.
Växer på sandiga och mjuka bottnar ned till tio meters djup.
Finns på västkusten, längs Skånes kust och i Östersjön upp till Ålands hav.
Bildar vidsträckta undervattensängar med en fauna av kräftdjur, musslor och fiskar. Ängarna är en viktig miljö för bland annat torskyngel.
Har minskat på grund av övergödning, hamnanläggningar och överfiske. Om större fiskar försvinner, rubbas näringskedjan så att fintrådiga alger kan breda ut sig och kväva ålgräset.
Ålgräs behöver mycket solljus. Det motverkar växthuseffekten genom att ta upp och lagra koldioxid.
Torrt ålgräs användes under andra världskriget som tobakssurrogat. Det har även använts som bland annat isoleringsmaterial eller fyllning i madrasser.
Källa: NE, länsstyrelsen i Västra Götaland
TT