Radar · Nyheter

Syre blir sexdagarstidning efter nyår

Syres chefredaktör Lennart Fernström berättar om den nya satsningen.

Efter årsskiftet blir Syre sexdagarstidning och nu i helgen kommer den första helgutgåvan. Chefredaktör Lennart Fernström berättar om den nya satsningen.

Varför går Syre upp till sexdagarstidning?

– Detta är något som vi jobbat mot sedan starten 2015. I första hand är det en satsning på att ha nyhetsbevakning och -förmedling på helgerna och inte bara på vardagar. 2019 började vi med utgivning fem dagar i veckan. 2020 utökade vi bevakningen och nyhetsförmedlingen från tidiga morgnar till sent på kvällen. Nu utökar vi det med att även ha bevakning på helger. Tidningensyre.se ska helt enkelt vara en sajt som du kan gå in på för att läsa det senaste oavsett om det är vardagskväll eller söndag. 

Har Syre inte haft ekonomiska problem – är det löst nu?

– Vi är ur rekonstruktionen. Men kampen för att få ihop ekonomin kommer alltid var en del av att ge ut tidningar, i synnerhet denna typ av idéburna non-profit-tidningar. Vi kommer alltid ha större idéer och ambitioner än vi egentligen har ekonomi till, men med extremt kompetenta och dedikerade medarbetare och stöttande prenumeranter brukar det ändå gå.

Vilken roll spelar Syre i medielandskapet?

– Vi ser nu hur de auktoritära, konservativa och nationalistiska mobiliserar i så väl nya medieprojekt som gamla tidningar som ändrar riktning. Behovet av en större mediemångfald har länge varit stor och nu är behovet av frihetligt grön media större än någonsin. Vi är till idé och innehåll den självklara motpolen till Bulletin, Kvartal och allt vad de heter. Men ska vi bli ett alternativ på riktigt till GP, DN och Expressen behöver vi ha en nyhetsbevakning som såväl är snabb som relevant och djupgående. Därför satsar vi nu på både tätare utgivning/mer bevakning och fördjupning inom framförallt våra fokusområden. Vi har redan Sveriges klart bästa bevakning av frågor runt djurrätt och basinkomst. När det gäller miljö, migration samt frihet och integritet finns flera tidningar som är på bollen, men även där ska vi gå från att ha en av de bästa bevakningarna till den allra bästa.

Syre beskrivs som frihetlig grön tidning. Vad betyder det?

– Att ledarsidan är frihetligt grön. Frihetligt innebär att vi är kritiska till alla former av maktkoncentration, vare sig det handlar om en stark stat eller att kapital samlas hos få. Vi tror istället på den fria människans suveränitet. Att människan i grunden vill och kan ta ansvar och att dess suveränitet endast bör begränsas om den inskränker någon annans lika stora suveränitet. För att den friheten ska gälla alla krävs dock en radikal decentraliserad fördelningspolitik, dvs en fördelningspolitik som villkorslöst och rättvist når ända ut till individen (basinkomst). Det skulle i teorin kunna kallas en liberal människosyn med en socialistisk fördelningspolitik, även om liberalismen i praktiken aldrig lyckats ge folk verklig frihet och socialismen i praktiken aldrig lyckas med att fördela resurserna rättvist. Till det kommer det utpräglade gröna, att vi ska leva inom planetens gränser, i solidaritet med naturen, djuren och kommande generationer.

Vad händer framöver?

– Vi har redan en djurrättsredaktör och fördjupningssidan djurrattskollen.se med nyhetsbrev och facebooksidan för alla som är extra intresserade av djurrätt. Nu gör vi motsvarande satsningar för dom som är intresserade av basinkomst, miljö, frihet- och integritet samt migration. Under januari kommer basinkomstkollen, miljökollen, frihetskollen och migrationskollen starta. Sedan har vi precis börjat planera en TV- och poddsatsning. Den kommer troligen börja synas i liten skala redan under våren för att sedan växa fram på riktigt till hösten. Under året kommer vi också bygga en ny webb.