Radar · Inrikes

Nu sänks skatten även för arbetslösa

Det blir lite mer i plånboken även för arbetslösa efter den 1 januari 2021.

Tomt i plånboken efter jul och nyår? Det är inte kul. Men i morgon sänks  skatten en aning. För första gången på länge gäller skattesänkningen även arbetslösa och personer med låga inkomster. Totalt berörs 7,2 miljoner människor. Men de med väldigt låga inkomster får bara en skattesänkning på en krona om året. 

Tidigare har skattesänkningar främst getts till personer som arbetar, genom jobbskatteavdraget. Nästa år sänks skatten ytterligare. De som tjänar över ungefär 20 000 kronor i månaden får 125 kronor mer i plånboken varje månad, eller 1 500 kronor per år.

Men från och med i morgon får även arbetslösa lägre skatt. Skattesänkningen är dock mindre. Rättare sagt bara en krona om året för de som har en inkomst på ungefär 3 300 kronor i månaden. Sedan trappas den upp. För en person som tjänar ungefär 15 000 kronor i månaden blir skattesänkningen 1 050 kronor om året, alltså drygt 87 kronor i månaden. Skattesänkningen gäller även för sjukskrivna, pensionärer och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, tidigare kallat förtidspension.

Skattesänkningen är en del av den skatteväxling som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om inom Januariavtalet. Den går ut på högre miljöskatter ska leda till lägre skatter för befolkningen och för företag.

Vänsterpartiet ställer sig bakom förslaget om sänkt skatt för låginkomsttagare. Men Moderaterna är kritiska för att de anser att bara personer som jobbar borde få sänkt skatt. Även Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna var negativa till förslaget, enligt Skatteutskottets betänkande 2020/2021SkU14.

Skattesänkningen införs 1 januari 2021 och gäller tills vidare.