Radar · Inrikes

Experten efter skredet i Norge: Kvicklera finns även i Sverige

Ask i Gjerdrum efter det stora jordskredet.

Det stora jordskredet i norska Gjerdrum kan ha orsakats av att det finns kvicklera i området. Det är en lera med speciella egenskaper. ”Om det händer något som skakar om i leran så blir den som välling som flyter ut”, säger HannaSofie Pedersen vid Statens geotekniska institut.

Kvicklera finns även i Sverige, framför allt i västra Sverige och omkring Vänern. Men Statens geotekniska institut, SGI, arbetar tillsammans med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att förebygga skred.

Känslig för skred

– Vi gör allt vi kan för att förebygga skred. Det som hänt i Norge är det värsta som kan hända: att det går ett skred i ett område där hus och vägar dras med. Och i allra värsta fall att människor förolyckas, säger HannaSofie Pedersen, chef för avdelningen klimatanpassning vid Statens geotekniska institut.

Hon berättar att kvicklera är en slags lera med speciella egenskaper, som gör den extra känslig för skred.

– Får man ett litet skred i kvicklera kan det störa leran så att skredet äter sig bakåt och kan bli väldigt omfattande. Men kvicklera är inte farlig i sig, utan bara i kombination med att det finns en känslighet för skred i området, säger HannaSofie Pedersen.

Hon framhåller att Statens geotekniska institut, SGI, arbetar aktivt med ras- och skredfrågor och noggrant kartlägger känsliga områden, där det finns risk för ras och skred.

Dessutom betalar både SGI och MSB fortlöpande ut bidrag för att kommuner ska kunna vidta åtgärder för att minska skredrisken.

Systematiskt arbete

– Det pågår ett stort förebyggande arbete så att kommunerna ska ha koll på var de känsliga områdena finns. Vi ger också stöd till alla länsstyrelser i deras arbete med översiktsplaner och detaljplaner för att man ska undvika att bygga i områden som är geotekniskt känsliga, säger HannaSofie Pedersen.

Hon har svårt att säga hur stor risken är att ett stort skred likt det i Gjerdrum ska inträffa i Sverige.

– Det går inte att beskriva den risken. Men vi arbetar systematiskt i Sverige för att undvika skred.

Fakta: Stora skred i Sverige

Det senaste stora lerskredet i Sverige inträffade den 20 december 2006 i Småröd i Bohuslän. Händelsen fick förödande konsekvenser för väg- och järnvägstrafiken i Bohuslän under flera månader.
Ett annat allvarligt skred skedde vid Getå den 1 oktober 1918. Även om skredet var litet till ytan så blev följderna katastrofala. Ett tåg med cirka 300 passagerare körde ned i skredgropen och några av vagnarna fattade eld. Det exakta antalet omkomna kunde aldrig fastställas.
Stora skred i Sverige:
1918 Getå, Bråviken, minst 41 personer omkom
1950 Surte, Göta älv, 1 person omkom
1957 Göta, Göta älv, 3 personer omkom
1977 Tuve, Hisingen, 9 personer omkom
2006 Småröd, Bohuslän
Källa: Sveriges geologiska undersökningar