Radar · Arbetskritik

Sänkt lön och mer jobb får sköterskor att sluta

Många sjuk- och undersköterskor har sagt upp sig från Östersunds sjukhus.

Nu slutar fler sjuk- och undersköterskor på Östersunds sjukhus. De har haft en pressad arbetssituation med covid-19 och får sitt ob-tillägg sänkt. För en del innebär det flera tusen kronor mindre i månaden. Det rapporterar tidningen Kommunalarbetaren.

Färre sjuk- och undersköterskor ska jobba mer och få mindre betalt. Det är ledningen i region Jämtland Härjedalen som har beslutat om det.

”Förvåningen och besvikelsen över de försämringar i arbetsvillkor för sjuksköterskorna som nu genomförs, är mycket stor på sjukhuset. Mot en bakgrund av fleråriga svårigheter att rekrytera sjuksköterskor i hela landet samt en pågående coronapandemi, undrar vi hur regionens högsta ledning har resonerat?” Det skrev ett tjugotal läkare i en debattartikel i Östersunds-Posten nyligen.

Det centerpartistiska regionrådet i Jämtland Härjedalen och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden där, Tom Silverklo, skriver i en annan debattartikel:

”Vi har, och ska ha, ett fungerande sjukhus i länet. Den organisation som arbetar där behöver vara byggd så att den passar den kostym vi har råd med. Det är den långsiktiga linjen som gäller och därför behöver vi gå genom det stålbad som vi nu är mitt uppe i.”

Sämre villkor, mindre betalt

I mitten av juli i år var det totalt 33 personer som sagt upp sig från sjukhuset under våren och sommaren. Bland dem fanns 23 sjuksköterskor, rapporterar tidningen Vårdfokus. Och nyligen slutade ytterligare åtta undersköterskor på kirurgavdelningen på Östersunds sjukhus, enligt Kommunalarbetaren.

Helena Palm arbetar som undersköterska på sjukhuset och är också  sektionsordförande för fackförbundet Kommunal, region Jämtland Härjedalen.

Hon berättar för tidningen Kommunalarbetaren om en tung arbetsmiljö där hon och de andra anställda blir färre. Coronaläget har dessutom belastat dem ytterligare. Samtidigt ska de lära upp ny personal och få mindre betalt för det än tidigare. Något som hon och hennes kollegor inte tycker är rätt.

Splittrade team påverkar vården

För tio dagar sedan, den 21 augusti, var det möte mellan sjukhusets personal på kirurgavdelningen, regionledning och politiker. Specialistläkaren i kirurgi, Haytham Bayadsi, på Östersunds sjukhus skriver i Östersundsposten om hur sjuksköterskekollegor där vittnade om sin arbetsvardag och att ”det skulle  räcka för att en bra ledare skulle ifrågasätta om det som görs är rätt.”

Han lyfter behovet av rimliga arbetsvillkor för den personal som jobbar närmast patienten. ”Kirurgi handlar om teamarbete och som kirurg har jag det yttersta ansvaret för patienten. Splittras teamet kan jag inte garantera en trygg och säker vård.”

Tidigare fick sjuk- och undersköterskor arbeta efter den så kallade Östersundsmodellen som gav dem en högre ersättning för obekväm arbetstid än kollektivavtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. 

Genom att de nu inte längre får göra det, förlorar en del flera tusen kronor i månaden. Förlusten står i relation till hur deras schema ser ut. Sjuksköterskorna får dessutom jobba fler timmar mot mindre ersättning än tidigare.

Inför regionstyrelsens sammanträde förra veckan föreslog Socialdemokraterna  att en arbetsgrupp följer upp de förändrade arbetsvillkoren och undersöker vilka effekter som de ger. Men förslaget vann inte gehör hos ledningen.

Östersunds sjukhus är det enda sjukhuset i region Jämtland Härjedalen. Regionen täcker en yta som är större än hela Danmark.

I området bor 130 000 invånare men skidturismen kan fördubbla antalet människor här under den säsongen. Det finns med andra ord behov av ett bemannat sjukhus i regionen.