Glöd · Debatt

”Förbjud jakt med lös hund”

"Att skydda den vargstam som lever i Sverige är vårt lands ansvar! Förutom artskyddsförordningen har Sverige också skrivit under FN:s konvention om biologisk mångfald som inkluderar skydd av våra rovdjur.

DEBATT Den 21 augusti startade säsongen för hundträning och löshundsjakt. Under löshundsjakt letar hunden ofta själv upp ett jaktbyte, som den driver över stora områden och under lång tid. Tanken är att jaktbytet så smångingom ska komma inom jägares skotthåll. Men redan den 1 augusti får lös hund släppas till exempel på grävling.

”Jaktformen är både rolig, viltvårdsfrämjande och bra träning för hunden. Möjligheten missbrukas ibland av hundägare som kallar släppet för grävlingsjakt när de i själva verket tränar sina hundar på annat vilt. Det brukar vara många som hör av sig och är arga över att så många älghundar plötsligt bara jagar grävling när det närmar sig 1 augusti"

säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent hos Svenska Jägareförbundet.”i tidningen Svensk jakt!

Den stress viltet utsätts för när de jagas långa sträckor av jakthundar, speciellt vilt som fortfarande har årsungar med sig, är oacceptabel. Många av hundarna är också direkt olämpliga för jakt och kan våldföra sig på viltet som är helt utlämnat i såna situationer. Jakthundar på villovägar tar även tamdjur som får ibland.

Sverige är ett av få länder som tillåter jakt med lösdrivande hund. Vi är många som önskar att jakt och jakttider överlag regleras mycket hårdare och att till exempel löshundsjakten förbjuds helt.

När det gäller löshundsjakt i områden där varg förekommer, och speciellt i ett vargrevir, är det extra farligt för hunden, det inser nog alla. Ändå jagar man i vargrevir och riskerar sin hunds liv, bara för att kunna utöva sin hobby.

Svenska Jägarförbundet skriver på sin hemsida att de vill ha omedelbar skyddsjakt på varg som tagit en jakthund. Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet tycker nuvarande regler om upprepade attacker är oacceptabla.

Att skydda den vargstam som lever i Sverige är vårt lands ansvar! Förutom artskyddsförordningen har Sverige också skrivit under FN:s konvention om biologisk mångfald som inkluderar skydd av våra rovdjur. Dessutom måste varje EU-land följa art- och habitatdirektivet, en naturvårdslag inom EU.

Ska Svenska Jägarförbundet med sina cirka 151 000 medlemmar kunna kräva att myndigheterna frångår de lagar och åtaganden, internationella och nationella som ska skydda de vilda djuren i vårt land?

Agria försäkrar ca 40 procent av jakthundarna i Sverige och deras statistik är tydlig. Varg inte är problemet när jägarna utövar sin hobby i våra skogar! https://www.agria.se/pressrum/statistik-om-djur-djurvard-och-djurhalsa/vad-sager-statistiken-om-skador-vid-jakt/

Jägarna själva skottskadade/sköt ihjäl sju hundar 2019, att jämföra med de nio jakthundar som dödats av varg samma år. Det höga antalet bilolyckor där jakthundar skadas och omkommer varje år är dessutom en allmänfara där svåra dödsolyckor kan bli följden!

Skäms, Svenska Jägarförbundet, över er vilseledande debatt om varg!