Radar · Djurrätt

EU ökar sin export av griskött

I början av året  fanns det 77 miljoner grisar i världen, där de allra flesta kommer att slaktas.

Trots att nästan varannan gris bor i Kina ökar landets behov av griskött. Det medför att EU ökar sin export av griskött till Kina, skriver Lantbruksnytt.

Det är framför allt Kinas ökande importbehov av griskött som medfört att EU har ökat sin export av griskött under året. Men det är inte enbart till Kina grisköttet går, Japan köper också stora mängder från EU.

De två länder i EU som ökat sin export av griskött mest på senare tid är Spanien och Danmark. Under årets första sex månader har Spanien exporterat 743 511 ton griskött, en ökning med 38 procent jämfört med samma period 2019, skriver Lantbruksnytt.

Danmark har ökat med 18 procent under samma period och exporterade därmed 444 199 ton under årets första sex månader. Tyskland är det land  i EU som står för den största delen EU:s export, totalt 2 781 704 ton griskött under januari till juni 2020, plus 11 procent jämfört med samma tid 2019.

I början av året, 2020, fanns det enligt Statista 677 miljoner grisar i världen, nästan hälften av dem befann sig i Kina. Antalet grisar i världen minskade med nästan 100 miljoner förra året. Mest minskade antalet grisar i Kina, där antalet grisar minskade med över 100 miljoner mellan 2019 och 2018. (I landet fanns det 310 000 000 grisar 2019 och 428 070 000 2018.)

I EU fanns det i slutet av 2019 147 829 520 grisar enligt Eurostat och 1 456 000 grisar fanns det i Sverige 2019 enligt Jordbruksverket.

Enligt EU-kommissionen kommer produktionen av griskött under 2020 att öka med 0,5 procent trots problem med ASF i östra Europa och eventuella exportbegränsningar på grund av Covid-19, uppger Jordbruksaktuellt.

EU-kommissionen tror att produktionen av nötkött minskar med 1,7 procent, kycklingproduktionen med 2,0 procent samt produktionen av lamm- och getkött med 1,5 procent.

Totalt väntas EU:s köttkonsumtion per capita att minska med 2,5 procent under 2020 på grund av minskad efterfrågan i spåren av coronarestriktioner, enligt Jordbruksakutellt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV