Radar · Morgonkollen

Åklagaren: ”Ett av Sveriges grövsta miljöbrott”

Polis, åklagare och personal från NFC arbetade i flera dagar för att säkra bevis i lokalen.

I dag inleds rättegången kring det som kallats ett av Sveriges grövsta miljöbrott. En man står åtalad för att ha haft flera ton miljöfarligt avfall i sin verkstad inte långt från ett bostadsområde och en skola, söder om Jönköping.

Mannen i 70-årsåldern åtalas nu vid Jönköpings tingsrätt för grovt miljöbrott. Han har ansvarat för och ägt en förkromningsverkstad som, enligt åtalet, förvarat kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt.

När företaget gick i konkurs 2016 upptäckte kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer läckande syra och farliga kemikalier som förvarades helt öppet, både utanför och inne i företagets lokaler. Flera ton farliga kemikalier hittades också i ett dolt utrymme i fastighetens källare.

Där fanns mängder med omärkta rostiga tunnor, farliga tungmetaller och flera hundra liter cyanidhaltigt pulver. Det var, enligt åtalet, ”en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter”.

Dödlig omfattning

”De cyanidhaltiga ämnena har förvarats så att de kunnat bilda cyanväte i en dödlig omfattning. Vi ser allvarligt på spridningsrisken”, förklarade chefsåklagare Stefan Edwardson i samband med åtalet.

Företaget låg inte långt från ett bostadsområde och en skola och det fanns risk för läckage till grundvattnet.

Experter från Nationellt forensiskt centrum kallades in och arbetade i flera dagar på platsen för att kartlägga allt farligt avfall.

”När vi var på platsen för provtagning hade vi heltäckande utrustning på oss och andades med syrgas för att kunna vistas i lokalerna. Utanför upprättades olika säkerhetszoner där de provtagna kemikalierna kunde hanteras”, berättar Josefin Månsson, miljöbrottsutredare vid miljöbrottsgruppen Polisen region Öst i ett pressmeddelande.

Mängder med omärkta rostiga tunnor, farliga tungmetaller och flera hundra liter cyanidhaltigt pulver som hade förvarats på ett sådant sätt att de kunnat bilda dödliga doser av cyanväte
Mängder med omärkta rostiga tunnor, farliga tungmetaller och flera hundra liter cyanidhaltigt pulver som hade förvarats på ett sådant sätt att de kunnat bilda dödliga doser av cyanväte. Bild ur förundersökningen.

Inspekterat platsen

Kommunen hade tidigare vid flera tillfällen inspekterat platsen och påpekat brister. Men allt giftigt avfall hade inte upptäckts och någon uppföljning för att kontrollera att bristerna åtgärdades gjordes inte.

Under 2016 ändrade miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen sina rutiner för att undvika att något liknande skulle kunna ske igen. I de nya rutinerna får ärenden inte avslutas innan brister följts upp och åtgärdats.

”Vi har anställt tre nya verksamhetsansvariga chefer för tillsynsenheterna. På så sätt kan chefen ge ett bättre individuellt stöd till varje inspektör i syfte att skapa en säkrare tillsynsprocess”, skriver Hans Strid, chef för miljö- och hälskyddskontoret i ett pressmeddelande från kommunen.

Sanering och rivning av fastigheten har kostat kommunen och Naturvårdsverket över 6 miljoner kronor. Både kommunen och Naturvårdsverket yrkar på skadestånd av mannen.

Lämna en förklaring

Under den kommande förhandlingen kommer mannen att försöka lämna en förklaring till varför det blivit som det blivit, så gott han kan.

– Han erkänner miljöbrott och vidgår det som åklagaren lägger honom till last. Men han menar att det begåtts av oaktsamhet och tycker inte att brottet ska betraktas som grovt, säger mannens advokat Andreas Grudemo till TT.

Rättegången kommer att pågå under nio dagar. Och en dom kan väntas tidigast i början på oktober.