Radar · Miljö

Vellinge vill skrota Naturum– för att skapa ett spahotell

– Det är ju generellt illa ställt med naturen både nationellt och globalt, därför är det viktigt att få folk att förstå värdet av naturen och hur vi bäst interagerar med den, säger Pernilla Borgström, som tagit initiativ till en namninsamling för att bevara Naturum i Falsterbo.

I Vellinge kommun tänker politikerna stänga Naturum – för att ge plats åt planerna på ett spahotell. En namninsamling har nu sjösatts, för att förmå dem att ändra beslutet. ”Jag blev väldigt besviken”, säger Pernilla Borgström som tagit initiativ till namninsamlingen.

Varje år blir Falsterbonäset det sista miljoner fåglar skymtar av Sverige på sin färd söderut. Om vintrarna vilar sälar på stränderna och i de unika strandängarna gömmer sig sällsynta insekter.

För att få fler att upptäcka den unika naturen öppnade Naturum 2016, för att fungera som en pedagogisk mötesplats.

– Jag är själv uppvuxen på näset och har ett starkt naturintresse, när de öppnade Naturum blev jag väldigt glad, för det fanns ett stort behov av den typen av mötesplats, säger Pernilla Borgström.

Därför reagerade hon när hon fick läsa om kommunens planer. Att till årsskiftet sparka ut Konsthallen och Naturum från lokalerna i Falsterbo strandbad, som ett led i planerna på att bygga en ny hotell-, spa- och konferensanläggning i anslutning till byggnaden.

Det är fyra år efter att Naturum slog upp portarna.

– Det här är ett led mot den hotellsatsning vi vill se på sikt, att vi redan nu nyttjar lokalerna för konferens, event och mässor. Det är viktigt att tydliggöra att byggnaden Falsterbo Strandbad är en del av ett sådant framtida koncept, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) till Sydsvenskan.

Biblioteket ersätter Naturum

Pernilla Borgström är inte ensam om att reagera på förslaget. Genom en namninsamling har hon hittills fått tag på 4 800 personer, som vill ha kvar Naturum.

– Utan en fungerande natur kan vi inte ha ett fungerande samhälle, för att lära ut detta till såväl barn som vuxna, är naturpedagogik likt den som lärs ut på Naturum ett enormt viktigt verktyg.

Personalen på Naturum och Konsthallen har fått veta att deras jobb troligen försvinner vid årsskiftet, medan det material som används på Naturum ska kunna ställas ut på biblioteket.  Men för Pernilla Borgström är det inte samma sak.

– Det tyder på en brist på förståelse för vad den här verksamheten faktisk innebär. Ett Naturum är en del i ett nätverk och har kunskapsutbyte med resten av landet, det är alltså del av något ännu större och inget man enkelt ersätter med ett bibliotek eller tillfälliga mindre initiativ. Det är något som man som kommun ska vara stolt över, tycker jag, eftersom de indikerar platser med särskilt värdefull natur.

I debatten har de framkommit argument om att Naturum innebär en ekonomisk belastning för kommunen, hur ser du på det?

– Siffran som kastas runt är tio miljoner men det är oklart vad det faktiskt kostar. Om det är husets drift som är dyr,  varför inte flytta Naturum och Konsthallen någon annanstans? Har man gjort någon ansats att räkna på andra värden än pengar, till exempel vad Naturum betyder för skoleleverna i kommunen?

Syre har utan framgång sökt kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) för en kommentar.

En port till naturen... 

Ett Naturum är tänkt att fungera som en port till naturen, där besökarna ska kunna lära sig om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område där hen befinner sig. Naturum finns i hela landet och själva byggnaden samspelar ofta med naturen omkring och verksamheten ska ge alla en möjlighet att lära sig mer om natur och miljö. Naturvårdsverket äger rätten till namnet naturum men de drivs av en länsstyrelse, kommun eller en stiftelse.
Källa: Naturvårdsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV