Zoom

Sjunkande opinionssiffror väcker S-kritik till liv: ”Kan krossas av ett  blåbrunt block”

Socialdemokraternas uppgång under coronavåren har brutits.

S-krisen är tillbaka. Nu backar partiet igen efter uppgången under pandemi-våren och återigen hörs de kritiska rösterna. ”Socialdemokraterna har missat chansen”, säger Enna Gerin, utredare för tankesmedjan Katalys.

”Skräcksiffror för Löfven”. ”S-topparna i krismöte”. ”S i fritt fall”. Året började med becksvarta för den socialdemokratiska partiledningen. I opinionsmätningarna fick partiet drygt 20 procent, på samma nivå som vid Håkan Juholts avgång.

Sedan kom pandemin och Stefan Löfven slapp frågor om otydliga budskap och intern kritik. Istället fick han i landsfaderlig ton uppmana folk att hålla avstånd och tvätta händerna. Ett par månader senare låg stödet för Socialdemokraterna på över 30 procent.

Nu tycks siffrorna ha vänt nedåt, till 26 procent, enligt Demoskops senaste mätning. Partiet får delvis skylla sig självt, anser Enna Gerin, biträdande chef och utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.

– Socialdemokraterna har missat chansen. Det finns en rad frågor där man kunde ha gått i konflikt: Sjukvården, äldreomsorgen, apoteken. Man kunde exempelvis ha krävt att den privata vården och äldreomsorgen ställt sina resurser till förfogande under krisen, säger hon.

I budgeten som lades på riksdagens bord i förra veckan rullade miljarderna, inte minst till välfärd och stärkt a-kassa. Staten lånar pengar för att tackla coronakrisen. Är det inte just vad de som angripit s-ledningen från vänster krävt i åratal? Det beror på vad man gör för pengarna, anser Enna Gerin.

– Det är inte särskilt progressivt om 30 av 100 miljarder går till skattesänkningar. Och frågan kvarstår om vad som händer efter stimulanserna. Ska vi då gå tillbaka till konstanta nedskärningar och bristande investeringar i infrastruktur och klimatomställning för att det överordnade målet ska vara att få ner statsskulden igen? säger hon.

"Tuffar på med nyliberal skattesänkarpolitk"

Att döma av vad finansminister Magdalena Andersson (S) sa när budgeten presenterades handlar det inte om det finanspolitiska paradigmskifte som Enna Gerin önskar sig.

– Vi ska inte strama åt för tidigt. Samtidigt är det viktigt att komma tillbaka till ett läge med överskott och det handlar om att ha regeringar som fortsätter att ta ansvar för statsfinanserna, sa finansministern då.

Socialdemokratin har under årtionden kapitulerat för en nyliberal globalisering och därmed gjort sig irrelevant som politisk rörelse, lyder Enna Gerins hårda dom. Nu ser hon en intern debatt med ideologisk självrannsakan – som samtidigt motverkas av samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna.

– Man börjar göra upp med nyliberalismen, men tuffar samtidigt på med nyliberal skattesänkarpolitik för att man strategiskt valt ett mittensamarbete, säger hon.

Socialdemokraterna står inför en intern strid om vilka partier man ska söka samarbete med, enligt Enna Gerin
Socialdemokraterna står inför en intern strid om vilka partier man ska söka samarbete med, enligt Enna Gerin. Foto: Katalys/Eva Lindblad

Den interna strid Socialdemokraterna nu står inför är enligt Enna Gerin om partiet ska sträva efter fortsatt mittensamarbete efter nästa val eller vända sig mot Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Om en rödgrön majoritet inte går att forma får man vara pragmatisk, men det måste vara ambitionen, anser hon.

– Att spräcka Alliansen tog många år av systematiskt strategiskt arbete, vad hade hänt om man istället lagt kraften på att bygga en progressiv rödgrön majoritet?

Stora eftergifter i januariavtalet som slopad värnskatt, privatiserad arbetsförmedling, friare hyressättning och uppluckrad arbetsrätt kan slå hårt mot S i nästa val, tror Enna Gerin.

– Svekdebatten som följer gör att partiet riskerar att krossas av ett blåbrunt block.

Vill vända blicken mot omvärlden

Sara Kukka-Salam är ordförande för Tro och soldiaritet som organiserar troende socialdemokrater från olika religioner. Också hon vill se en ny inriktning för partiet, men försvarar januariavtalet som ett sätt att hålla Sverigedemokraterna borta från makten.

– Skulle vi släppa fram Sverigedemokraterna kommer kampen handla om att försvara mänskliga rättigheter här och nu.  Allt annat blir en avlägsen dröm, säger Sara Kukka-Salam.

Sara Kukka-Salam menar att socialdemokratin är rätt rörelse att tackla klimatfrågan – om man vågar fatta obekväma beslut
Sara Kukka-Salam menar att socialdemokratin är rätt rörelse att tackla klimatfrågan – om man vågar fatta obekväma beslut. Foto: Frank Martin Engström

Hon vill se en socialdemokrati som vänder sig mot omvärlden, som åter talar om internationell solidartiet. Den skenande ekonomiska ojämlikheten måste bekämpas med kraft – och kampen får inte begränsas till Sverige, anser hon. 

– Om man tror att välfärdsstaten är färdig har man missat att 1900– och 2000-talets stora projekt inte är att skapa jämlikhet i ett litet hörn av världen. Målet är större än så, säger Sara Kukka-Salam.

Det fokus hon önskar sig på sådant som fredsfrågor, bistånd och en öppen migrationspolitik är knappast i linje med partiledningens prioriteringar. Dagens politiska debatt beskriver hon som fast i ett ”här och nu”.

– Det är ett fattigt politiskt samtal. Det som byggt socialdemokratin stark genom historien är långsiktig visioner och tidlösa värderingar, säger Sara Kukka-Salam.

Att jämna ut klyftor och bygga välfärd är skälet till att socialdemokratin bildades – och det är lika relevant i dag, anser Sara Kukka-Salam. Inte minst på det globala planet.

– När jag hälsar på släkten i Pakistan ser jag en brutal fattigdom. Där diskuteras välfärdsstaten i högsta grad.

Vassare klimatpolitik

Hur ett framtida välstånd ska kunna kombineras med en offensiv klimatpolitik är socialdemokratins andra stora vägval, enligt Sara Kukka-Salam. Under 1900-talet kunde socialdemokratin rada upp reformer som omedelbart gjorde människors liv bättre, under 2000-talet måste man våga fatta obekväma beslut, menar hon.

– Att lova en fattig människa gratis utbildning är populärt. Att be den som äter kött att äta vegetariskt är impopulärt, men likt förbannat rätt. Om vi inte vågar fatta de besluten kommer vi inte heller att leva i frihet och jämlikhet.

När klimatskadliga branscher försvinner i omställningen behövs ett klassperspektiv. Därför är socialdemokratin rätt rörelse att lösa klimatfrågan, menar Sara Kukka-Salam.

– Har man inte en robust välfärdsmodell där människor kan skola om sig och ta jobb i gröna sektorer kommer människor inte våga förändra.

Historiskt har den socialdemokratiska vägen till välstånd gått via ett handslag med industrin. Sara Kukka-Salam ser hur partiet inte sällan  sätter ”jobben” före miljön, men anser att konflikten inte är olöslig. Det gäller att välja vilka jobb det är man ska satsa på.

– Om man vågar diskutera både jobb och tillväxt och omställning ur ett lite längre perspektiv tror jag faktiskt inte det är så svårt att hamna rätt.

Visar inte klimatkrisen att hållbarhet är oförenligt med tillväxt?

– Nej, men den måste villkoras. Det finns alltid finns bra investeringar att göra som är lönsamma om man bara räknar på ett annat sätt än i dag.1900-talets ekonomiska teorier har inte räckt till.

"Kompromisser" i migrationsfrågan

Det går inte att prata om Socialdemokraternas problem utan att komma in på migrationsfrågan. De senaste årens strama linje har gett slitningar internt. Sara Kukka-Salam menar att partilinjen är en öppen migrationspolitik, baserad på permanenta uppehållstillstånd, och ser de socialdemokratiska statsrådens vilja att nu driva igenom ytterligare åtstramningar och tillfälliga uppehållstillstånd för alla utom kvotflytktingar som ”kompromisser”.

– Man lägger ett värde i breda överenskommelser.

Men statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Morgan Johansson pratar inte om kompromisser. De hamrar in budskapet att Sverige inte ska komma tillbaka till 2015, då antalet asylsökande var mångdubbelt fler än i dag.

– Där får regeringen stå för sig. 2015 har blivit ett skällsord, men det var året när Sverige tog ett solidariskt ansvar som vi ska vara stolta över, säger Sara Kukka-Salam.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV