Radar · Djurrätt

Naturskyddsföreningen: ”Licensjakt hotar hela vargstammen”

Licensjakt på varg i dagsläget hotar hela Sveriges vargstam, enligt Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen riktar skarp kritik mot dagens beslut om licensjakt på totalt 24 vargar, som de menar hotar hela vargstammen i Sverige. ”Beslutet är väldigt trist och visar att politiken kring varg uppenbarligen gått i baklås”, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Under de senaste två åren har det inte varit någon licensjakt på varg i Sverige då vargstammen är så pass liten att den så sent som i våras klassificerades som ”starkt hotad”. För några år sedan sjönk stammen från som högst cirka 415 vargar, till 300 vargar. Det är den lägsta gränsen som tillåts enligt referensvärdet som Naturvårdsverket rapporterat in till EU.

Men i år beräknade vargstammen ha återhämtat sig upp till cirka 365 vargar och nu har länsstyrelserna fattat beslut om att totalt 24 vargar i tre län får skjutas nästa år. Beslutet upprör Naturskyddsföreningen, som menar att det inte bör ske någon licensjakt alls i år. I ett pressmeddelande under dagen kritiserar de beslutet, som de menar är ett hot mot hela Sveriges vargstam.

Vargstammen är för liten och isolerad från grannstammar i öster, enligt Naturskyddsföreningen som också hävdar att dagens beslut kan strida mot EU-domstolen, där man skärpt de legala kraven på jakt enligt ett nytt beslut.

– Vi har förståelse för de som drabbats av att vargar rivit hundar, får eller andra djur och kan också förstå att skyddsjakt måste utföras i undantagsfall och restriktivt. Men att tillåta licensjakt i syfte att minska vargstammen är helt fel och hotar hela den svenska vargstammens fortlevnad, säger Johanna Sandahl, i pressmeddelandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV