Radar · Migration

Lokalbor stoppade matleverans till flyktingbarn från Moria

Många barn blev hemlösa och fick sova på gatan efter att Moria brann.

I staden Kamena Vourla på det grekiska fastlandet stoppade lokalbor i helgen en matleverans till flyktingbarn som alla tidigare bott i det nedbrunna lägret Moria. Nu ska en åklagare utreda lokalbornas agerande – som enligt en talesperson för den grekiska regeringen beskrivits som ”obegripligt”.

Lokalbor i staden Kamena Vourla stoppade i lördags en lastbil med mat och sovkläder från att ta sig fram till ett hotell där ensamkommande flyktingbarn bott sedan branden i Moria, som gjorde över 12 000 flyktingar hemlösa. Nu ska en åklagare i Lamia, centrala Grekland, utreda händelsen, rapporterar Ekathimerini.

Grekland styrs sedan 2018 av det främlingsfientliga högerpartiet Ny demokrati. Under Ny demokrati har flera åtstramningar skett. Efter branden i Moria har de grekiska myndigheterna agerat utan att ha flyktingarnas bästa för ögonen. Bland annat har det nya lägret som redan satts upp mycket låg standard. När vintern kommer är flyktingarna dåligt rustade för väder och vind. De ensamkommande flyktingbarn som bor på det hotell som matleveransen var avsedd för kom alla från Moria på Lesbos, något som fått lokalbor i Kamena Vourla att protestera mot att de nu placerats där.

Protester liknande den i lördags ägde också rum i onsdags, då lokalbor satte upp en symbolisk blockerade vägblockad på motorvägen mellan Lamia och Aten. Budskapet var enligt Ekathimerini att om de vetat att flyktingarna

Regeringens talesperson Stelios Petsas har kommenterat lokalbornas agerande som ”obegripligt”.

Bristande solidaritet

Med jämna mellanrum lyfts frågan om solidaritet inom EU så att länderna längre söderut inte ska stå ensamma med ansvaret för alla flyktingar som anländer till unionen. Men i det förslag på en ny gemensam migrationspolitik som EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson lade fram nyligen ska det inte vara tvingande för medlemsstaterna att ta emot flyktingar.

Länder som inte vill ta emot flyktingar ska kunna bistå på andra sätt. Hur det i praktiken ska gå till och vad för hjälp som kommer vara aktuell kvarstår att se. En del EU-länder som styrs av högerextremister, till exempel Ungern, vill till varje pris stoppa flyktingar redan innan de når EU. De här länderna kommer sannolikt vilja bistå med exempelvis ökade resurser till EU:s gränsmyndighet Frontex, snarare än humanitärt stöd.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán hör till de som föreslagit att EU ska upprätta center utanför EU:s gränser där flyktingar ska få sina asylskäl prövade, något som skulle kunna strida mot internationell lag och äventyra asylrätten. Polen och Österrike finns också bland de länder som starkast motsätter sig att ta emot asylsökande.

Sverige har ännu inte åtagit sig att ta emot någon flykting efter branden i Moria. Inte heller har Sverige deltagit i försök till tillfälliga omfördelningsmekanismer för Medelhavet, där de EU-länder som velat har tagit på sig ansvar för att pröva flyktingarnas sak efter att de tillåtits stiga i land i framförallt Italien.