Radar · Inrikes

Narkotika vanligare bland ungdomar i rika kommuner

Enligt resultaten från Stockholmsenkäten 2020 är det vanligare med narkotika bland elever i rika kommuner.

I fattigare kommuner som Botkyrka, Salem och Södertälje genomförs generellt fler visiteringar och beslag från polisen än i de rika kommunerna. Trots det har rika kommuner som Lidingö och Danderyd större problem med narkotika bland barn och unga, enligt den nya Stockholmsenkäten.

Vartannat år skickar Stockholms stad ut den så kallade Stockholmsenkäten till elever som går i årskurs nio samt andra ring på gymnasiet i 23 kommuner i Stockholms län. Enkäten handlar om ungdomars levnadsvanor och frågorna som besvaras behandlar områden som brott och utsatthet för brott, droger, spel, psykisk hälsa, skola, fritid och föräldrar.

2020 års Stockholmsenkät, som skickades ut efter sportlovet och har besvarats av drygt 23 000 elever, visar att narkotikaproblemen bland barn och unga är värre i Stockholms välbärgade kommuner som Lidingö och Danderyd, i jämförelse med arbetarkommuner som Botkyrka och Salem, där det ofta sker fler beslag och kroppsvisiteringar.

Fler blir bjudna på knark i rika kommuner

Enligt resultaten, som kom i september och nu har presenterats av länsstyrelsen Stockholm, sticker Lidingö och Danderyd ut som kommuner där barn brukar narkotika som mest, skriver Aktuelltfokus. Hela 17 procent av pojkarna i årskurs nio i dessa kommuner uppger att de har testat narkotika. I Botkyrka och Södertälje är motsvarande siffra tio respektive sju procent. 

Bland flickor är det Sigtunas och Solnas kommuner som toppar listan där 14 respektive 13 procent uppger att de har använt narkotika någon gång.

På frågan om man blivit bjuden på narkotika och haft möjlighet att prova är det också flest elever i mer välbärgade kommuner som svarat ja. Här toppas listan av Vaxholm, Lidingö och Danderyd. Lägst andel som svarat ja på frågan finns i Upplands-Bro, Södertälje och Salem.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV