Radar · Politik

Klockan tickar i Las-förhandlingarna – det här står striden om

Pressen är stor på LO och ordföranden Susanna Gideonsson.

In i det sista förhandlar fack och arbetsgivare om vad som ska gälla vid uppsägningar. Om inte parterna är överens vid midnatt ska Las-utredningens förslag om uppluckrad arbetsrätt genomföras. Det är åtminstone vad Centerpartiet och Liberalerna anser. Då hotar Vänsterpartiet att fälla regeringen. Syre reder ut vad dragkampen handlar om.

När klockan slår tolv i natt kan det vara inledningen på en regeringskris. Svenskt näringsliv har nämligen satt det som en absolut deadline för förhandlingarna med LO och Privattjänstemannakartellen (PTK) som företräder akademiker och tjänstemän. Blir det ingen uppgörelse kräver liberaler och centerpartister att förslagen i den statliga utredning som presenterades före sommaren ska bli verklighet genom lagstiftning.

Det här föreslår utredningen i korthet:

1. Alla arbetsgivare ska få rätt att undanta fem anställda från turordningsreglerna när personal sägs upp. I dag kan arbetsgivare med färre än tio anställda undanta två personer från turodningsreglerna.

2. I dag kan en anställning ogiltigförklaras i arbetsdomstolen om den inte skett på rätt grunder. Utredningen föreslår att den möjligheten ska tas bort när det gäller arbetsgivare med högst femton anställda.

3. I dag blir den som haft en tillfällig anställning ”in-lasad” efter 12 månader, det vill säga får rätt till förtur vid anställning. Utredningen föreslår att tiden förkortas till 9 månader.

4. Alla som varit anställda minst sex månader ska erbjudas kompentensutveckling ”i skälig utsträckning” av sin arbetsgivare.

Det här är parternas hjärtefrågor

Svenskt näringsliv – vill luckra upp ”saklig grund för uppsägning”
Svenskt näringsliv är i grunden positiv till Las-utredningens förslag, vilket ger dem övertag i förhandlingarna. Inte minst ser de utökade möjligheter till undantag från turordningsreglerna som steg i rätt riktning. Däremot vill de inte se skärpta krav på kompetensutveckling, vilket bidragit till att de trots allt varit villiga att förhandla.

Svenskt näringsliv vill också luckra upp begreppet ”saklig grund” som i dag innebär att anställda inte får sägas upp utan giltiga skäl.

LO – turordningsreglerna avgörande för stora förbund
Om Las-utredningens förslag blir verklighet skulle LO betrakta det som en katastrof. De utökade undantagen i turordningsreglerna skulle kraftigt förskjuta makten på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel, enligt organisationen.

LO:s representantskap har tydligt instruerat förhandlarna om att inte gå med på förändringar av ”saklig grund”, vilket Svenskt näringsliv inte velat acceptera, enligt källor till tidningen Arbetet.

Om en uppgörelse sluts före midnatt på onsdagen måste en sådan godkännas av 60 procent av LO:s representantskap. Eftersom olika förbund ser olika på vad som är viktigast är utgången inte given. Tunga förbund som Kommunal och Byggnads ser turordningsreglerna som centrala. För Handels och Hotell– och restaurangfacket förefaller turordningsreglerna som inte lika heliga kor, eftersom deras medlemmar sällan omfattas av dem. Deras största önskan handlar snarare om att komma åt de osäkra anställningar som är vanligt i servicesektorn.

PTK
För TCO:s och Sacos förbund, som i förhandlingarna företräds av PTK är det centralt att slå vakt om Las-utredningens förslag om rätt till kompetensutveckling. PTK:s hjärtefråga är alltså just den del av utredningen som ogillas av Svenskt näringsliv och ger dem ett intresse av att förhandla trots uppluckringarna i anställningsskyddet. I den meningen kan de två fackliga parterna sägas ha motstående intressen i förhandlingarna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV