Radar · Arbetskritik

Arbetsdomstolen: Föräldraledig pappa missgynnades av Försäkringskassan

Arbetsdomstolen slår fast att pappan missgynnats i strid med föräldraledighetslagen.

En nybliven pappa som var provanställd på Försäkringskassan fick inte fortsätta när provanställningen gick ut eftersom han varit så mycket föräldraledig. Nu tilldöms han skadestånd.

Arbetsdomstolen anser att den skånske pappan missgynnats på grund av sin föräldraledighet. Han ska få 70 000 kronor i allmänt skadestånd och dessutom 184 000 kronor som kompensation för den ekonomiska skada han lidit.

Orsaken till den långa föräldraledigheten var att barnets mamma drabbats av förlossningsdepression.

Försäkringskassan tyckte att den långa frånvaron gjort att det inte fanns tillräckligt underlag för att bedöma mannens prestationer och att provanställningen därför inte kunde övergå i tillsvidareanställning.

Arbetsdomstolen, som hänvisar till en dom i EU-domstolen, menar att provanställningen i stället borde ha förlängts och slår fast att pappan missgynnats i strid med föräldraledighetslagen.

”Domen förstärker skyddet för föräldrar som är föräldralediga en längre tid under sin provanställning”, kommenterar Martin Mörk, chef för Diskrimineringsombudsmannens processenhet, i ett pressmeddelande.