Radar · Mänskliga rättigheter

FN-rapportör kritiserar massvräkning av bosatta vid järnvägsspår i Dehli

En man tar en dusch vid järnvägsspåren i New Dehli.

Ett massvräkningsbeslut som nyligen fattades av Indiens högsta domstol och som rör 250 000 personer får hård kritik av FN:s särskildda rapportör. Det är ett allvarigt brott mot mänskliga rättigheter, säger han i ett uttalande.

”Detta är ett fullfjädrat förnekande av rättvisa för de låginkomsttagare som bor längs järnvägsspåren”, säger Balakrishnan Rajagopal, FN:s särskilda rapportör om rätten till adekvat bostad, i ett uttalande under måndagen.

I slutet av augusti beslutade Indiens högsta domstol att 48 000 hushåll i närheten av järnvägsspåren i Dehli får tre månader på sig att lämna sina bostäder. Det rör sig om cirka 250 000 personer som uppskattas leva i skjul alldeles intill järnvägsspåren i staden.

Enligt uttalandet ska de boende inte ha blivit tillfrågade innan beslutet och Rajagopal uttrycker också en oro för att ingen av de drabbade har getts rätt till att överklaga beslutet.

”Om detta upprätthålls kommer Indien helt och hållet att bryta mot artikel 2.3 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som innehåller den grundläggande mänskliga rättighetsprincipen att alla kan söka rättslig hjälp mot alla beslut som hon eller han anser vara godtyckliga”, säger han i uttalandet.

Ett andra beslut av domstolen har skjutit upp vräkningsordern i fyra veckor, men det är inte tillräckligt för att ta fram en omplaceringsplan för så många personer och som inte bryter mot internationell lag, menar Rajagopal.

”Även om omlokalisering av vissa invånare som bor mycket nära ett järnvägsspår kan behövas för att skydda dem från potentiella järnvägsolyckor, skulle alla liknande vräkningar endast vara förenliga med internationella mänskliga rättigheter efter att en omplaceringsplan har utvecklats i samråd med de drabbade hushållen och efter att alternativ mark eller bostäder har ställts till deras förfogande i närheten av deras nuvarande bostadsort, säger Rajagopal.

Men en sådan omförflyttning bör bara ske efter att coronapandemin är under kontroll, då det annars skulle utsätta de vräkta och andra personer för ytterligare hälsorisker. Rajagopal uppmanar därför den indiska regeringen att utfärda ett förbud mot alla vräkningar under pandemin, enligt den nationella katastrofhanteringslagen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV