Radar · Politik

Spricka i regeringen om mördarrobotar

Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Janine Alm Ericson gör en annan tolkning än utrikesministern av Sveriges inställning till ett internationellt förbud mot autonoma vapen.

Sverige ska driva på för ett förbud mot autonoma vapensystem, så kallade mördarrobotar. Men enligt utrikesministern är det inte givet att man i slutändan ansluter sig till ett internationellt förbud. Den hållningen har fått Miljöpartiet att reagera. ”Vi har en överenskommelse och jag förutsätter att hela regeringen står bakom den”, säger Janine Alm Ericsson (MP).

På flera håll i världen pågår nu utveckling av autonoma vapensystem, det vill säga vapen som är programmerade att på egen hand identifiera mål och förgöra dem. I utrikesdeklarationen står att ”Sverige driver på för ett effektivt internationellt förbud”.

Ordet ”effektivt” öppnar för tolkning. Förra veckan frågade Syre utrikesminister Ann Linde (S) varför Sverige ännu inte anslutit sig till de drygt 30 länder som internationellt kräver ett förbud. Enligt svaret från utrikesdepartementets presstjänst finns det villkor för vad som anses vara ett ”effektivt” förbud. Dels måste de länder som har förmåga att utveckla autonoma vapensystem vara med på ett förbud, dels måste det finnas en tydlig definition av vilka vapen som omfattas.

Men Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Janine Alm Ericson tillbakavisar att det finns några sådana förbehåll i den uppgörelse regeringspartierna gjort.

– Vår linje är att alla nya vapen måste vara förenliga med folkrättens krav och det är de inte om inte människor är ansvariga för beslut om liv och död. Det är utgångspunkter vi tagit fram tillsammans i regeringen. Något annat går inte att gå med på, säger hon.

Janine Alm Ericson menar att det är orimligt att låta de länder som ligger längst fram i utvecklingen av autonoma vapensystem avgöra hur man ska ställa sig till ett förbud.

– Man kan inte anpassa politiken efter de som vill minst. Man kan dra paralleller till Kyotoavtalet om klimatet. Det var många som inte skrev på det, ändå trädde det i kraft och senare kom Parisavtalet, säger hon.

Linde står fast vid förbehållen

Ann Linde avböjer återigen en intervju, men beskriver i ett mejl hur Sverige arbetar för ett internationellt förbud.

”Vi har gett ett uppdrag till Folkrätts- och nedrustningsdelegationen att ta fram konkreta förslag på hur vi bäst kan driva arbetet framåt inom ramen för FN-förhandlingarna om konventionen och andra relevanta internationella fora”, skriver Ann Linde.

Ann Linde står fast vid de förbehåll som utrikesdepartementet angett för att ansluta sig till ett internationellt förbud. Något ytterligare svar på hur utrikesministern ser på att Miljöpartiet gör en annan tolkning än hon själv av vad de kommit överens om får inte Syre.

Läs även: Sverige vacklar om mördarrobotar – kan användas för etnisk rensning (artikel från 2020-10-20).