Glöd · Ledare

Sluta fokusera på kollektivtrafikanterna

Det klagas återigen på dem som trots det ökande smittläget väljer att åka kollektivt i till exempel Uppsala. Trots de skarpare allmänna råden har man inte lyckats få bort trängseln i kollektivtrafiken. Rapporterna om trånga bussar och tåg är ingen ny företeelse utan nyheter som följt oss sedan coronautbrottets start. Faktum är att läget fortfarande, enligt  SVT, är problematiskt i 17 av 21 län (inklusive Stockholm och Uppsala), men det finns en skillnad nu mot då: tiden.

Ett halvår in i pandemin är det faktiskt inte längre möjligt att prata om att vi är oförberedda. Vi må ha hoppats att det skulle vara över där, efter att smittspridningen minskade i somras, men ingen kan säga att den är oförberedd. Då kan det inte heller komma som någon överraskning att människor känner sig tvungna att resa trots starka rekommendationer, eller råd, att avstå. Det behövs alltså fler bussar och fler busschaufförer. Precis som det behövs fler sjuksköterskor.

I sanningens namn är det här inget som är speciellt unikt, vi hade samma problem med dålig förberedelse och för få brandmän när bränderna rasade för två år sedan, och för få hus, utrymmen och hjälparbetare när flyktingarna kom för fem år sedan. 

Frågorna hänger ihop, kanske är det dags för samhället att ta tag i det här, inse att vi behöver ha mindre slimmade organisationer och mer luft i organisationerna. Mer utrymme för att hantera extraordinära händelser.

Att ge oss det utrymmet är inte jättelätt i en värld där det mesta fokuset ligger på att maximera vinsten till nästa kvartal. Så det fokuset behöver ändras. En del i det är ställa om och börja dela på jobben och arbeta kortare dagar. Om fler arbetar och de som arbetar gör det under justare villkor finns också det fler välmående människor tillgängliga att dela på bördan när behoven plötsligt ökar. Men det räcker inte där. Det behöver också finnas ett utrymme för att kunna ställa om, som 

Men oavsett, ett halvår in i en kris kan vi inte låtsas vara överraskade över att det som inte fungerat tidigare och inte åtgärdats inte fungerar nu heller.