Radar · Inrikes

Schweiz sa nej till att företag måste följa mänskliga rättigheter

Trots flest röster, 50,7 procent, förlorade förslaget om att göra landets företag ansvariga för brott mot de mänskliga rättigheterna och miljööverträdelser även utanför landets gränser.

Schweiz röstade i går, söndag, nej till förslaget att göra landets företag ansvariga för brott mot de mänskliga rättigheterna och miljööverträdelser även utanför landets gränser.

I går röstade Schweiz röstade nej till förslaget ”Responsible Business Initiative (RBI)”, som skulle ha inneburit att schweiziska företag och deras dotterbolag skulle hållits ansvariga för brott mot de mänskliga rättigheterna och miljöbrott och där offren skulle ha kunnat lagföra företagen i Schweiz

Även om förslaget fick en majoritet av rösterna, 50,7 procent röstade för, lyckades inte förslaget vinna den majoritet som krävs av de schweiziska kantoner. Förslaget fick ungefär en tredjedel av landets kantoner – vilket är första gången på mer än ett halvt sekel som en folkomröstning en majoritet av rösterna med sedan förlorat av regionala skäl, enligt BBC

Bakom RBI stod en koalition för av schweiziska MR-organisationer, miljöorganisationer, religiösa grupper och fackföreningar. Och förlaget är baserat på FN: s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter.
Hade RBI vunnit skulle det ha påverkat schweiziska företag enormt, enligt flera bedömare. Förutom de inhemska företag som till exempel Nestlé,

Syngenta, Glencore eller Novartis, är Schweiz världscentrum för råvaruhandel – där en tredjedel av alla råvaror som konsumeras i världen handlas av företag baserade i landet, enligt BBC.

Det hölls samtidigt även folkomröstning kring ett annat radikalt förslag, om att förbjuda banker och pensionsfonder att investera i företag som tillverkar vapen. Även det röstade ner.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV