Energi · På gång

På gång

Hur ser situtationen ut för ensamkommande barn i Europa? Rädda barnen presenterar en ny rapport, i morgon, tisdag.

30/11 Sveriges Allmännytta presenterar en marknadsrapport där allmännyttans bostadssociala ansvar står i fokus vid ett digitalt seminarium.

Till minne av offren för kemisk krigföring

30/11 Denna dag uppmärksammas Internationella dagen till minnet av offren för kemisk krigsföring.

Barn på flykt i Sverige och Europa

1/12 Rädda barnen berättar digitalt om sin nya rapport Protection beyond reach, där det framkommer att över 200 000 ensamkommande barn har lämnats utan tillräckligt stöd. Hur ser situationen ut för ensamkommande barn i Europa? Med Thord Eriksson, författare till boken Dom som stod kvar.

En miljon arter i farozonen – vad kan vi göra för att stoppa utrotningen?

1/12 Naturskyddsföreningen bjuder in Marie Stenseke, professor i kulturgeografi på Handelshögskolan i Göteborg, som i ett webbinarium presenterar det senaste inom forskningen i vad som händer både globalt och lokalt med djur och natur.

Ett hållbart liv med Johanna Stål

1/12 Digital föreläsning med författaren Johanna Stål som berättar om boken Ett hållbart liv – 365 råd som hon skrivit tillsammans med Naturskyddsföreningen. I boken går hon igenom hur man kan leva mer hållbart i en bredare bemärkelse.

EU:s nya kemikaliestrategi – hur påverkas Sverige?

1/12 Europaparlamentet i Sverige arrangerar ett digitalt panelsamtal med Jytte Guteland (S), Gunvor G Ericson från miljödepartementet, Kemikalieinspektionens gd Per Ängquist med flera om EU:s nya kemikaliestrategi.

Ett elsystem för både klimat och välstånd

1/12 Svenskt Näringsliv arrangerar ett digitalt seminarium där Kraftsamling elförsörjnings policyrapport med rekommendationer till politiken presenteras. Bland annat diskuteras vilka beslut som behöver tas för att säkra ett klimatneutralt, konkurrenskraftigt och försörjningssäkert svenskt elsystem.

Internationella AIDS-dagen

1/12 I dag uppmärksammas Internationella AIDS-dagen.

Giving Tuesday

1/12 Dags att vara generös på Giving Tuesday.

Miljöpolitik och styrmedel

2/12 Ingenjörer för miljön arrangerar ett webbinarium med forskare från Chalmers och GU. Det stängs nu kol- och kärnkraftverk i flera länder i världen och förespråkare för dessa teknologier hävdar att marknaden styr fel och att dessa kraftverk ”behövs”. Är kärnkraften nödvändig för en fossilfri, svensk, elproduktion?

Världens farligaste jultradition – mäns våld mot kvinnor

2/12 Kvinna till kvinna håller en digital pressträff om mäns våld mot kvinnor. Kvinnorättsorganisationen ser ett tydligt mönster som pekar på att våld mot kvinnor ökat med så mycket som 30 procent i samband med pandemin. Siffror pekar även på att långledigheten har samma effekt, och därför tar Kvinna till kvinna nu krafttag för att stoppa det utbredda våldet.

Viltturism och artbevarande

2/12 Rovdjurscentret De fem stora arrangerar ett digitalt seminarium om viltturism och artbevarande, med representanter för naturvård, artbevarande och viltturism.

Pris på koldioxid – hur påverkas företagens utsläpp?

2/12 SNS arrangerar digitalt seminarium om hur prissättning av koldioxid fungerar och redogör för olika förändringar och undantag i koldioxidbeskattningen som skett fram till i dag. I en ny rapport har forskarna Per Strömberg och Gustav Martinsson undersökt hur företagens utsläppsnivåer påverkas av att det uppstår kostnader för utsläppen.

Batteristrategi överlämnas till regeringen

2/12 Fossilfritt Sverige överlämnar batteristrategi till regeringen vid en digital pressträff. Klimat- och miljöminister Isabella Lövin, näringsminister Ibrahim Baylan, Northvolts vd Peter Carlsson och Lars Stenqvist från Volvokoncernen medverkar.

Dagen för avskaffande av slaveri

2/12 Denna dag uppmärksammas Internationella dagen för avskaffande av slaveri.

Right livelihood award delas ut

3/12 Right livelihood award delas ut i en digital prisutdelning. Årets pristagare är bland andra människorättsjuristen Nasrin Sotoudeh och urfolks- och miljöaktivisten Lottie Cunningham Wren. Det arrangeras också enskilda seminarier med pristagarna under veckan.

Dödsorsak: Kvinna

3/12 Jämställdhetsmyndigheten och Unizon arrangerar en digital konferens Dödsorsak: Kvinna, med fokus på vilka åtgärder som rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, civilsamhället och politiken behöver sätta in med anledning av att kvinnor dödas av män som de har eller hade haft en relation med.

Hur nyttja skogen?

3/12 SNS arrangerar digitalt seminarium om den statliga Skogsutredningen 2019 som överlämnar sitt betänkande ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” till regeringen den 30 november. Den särskilda utredaren Agneta Ögren presenterar utredningens slutsatser.

Skolstrejk för klimatet

4/12 Skolstrejk för klimatet fortsätter runt om i landet, men i olika former. Små manifestationer med coronaavstånd eller genom att lägga upp bilder i sociala medier – det finns alla möjligheter att delta.

Vegoforum: Vego i politiken

5/12 Vegoforum arrangerar årets sista webbinarium. Den stora frågan som seminariet ställer sig är: Hur ser utvecklingen ut för vegofrågan i politiken, i ljuset av CAP, EU Green Deal, Farm to fork, Livsmedelsstrategin och Klimathandlingsplanen?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV