Radar · Inrikes

Fågelinfluensa hos vilda fåglar i Sverige

En vitkindad gås har smittats av fågelinfluensa av typen H5N8.

Fågelinfluensa har upptäckts hos vilda fåglar i Sverige, uppger Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Smittan har påvisats hos en vitkindad gås och en pilgrimsfalk, som båda hittades i Lunds kommun.

Ännu en vitkindad gås, påträffad på Gotland, har testats positiv i en första analys och ska utredas vidare.

De vilda fåglarna har fågelinfluensa av typen H5N8, en influensa som under november månad har spridit sig bland fjäderfän i hela Europa.

”Utifrån det vi vet om fåglarnas flyttvägar, fynden i Europa och de fynd vi nu gjort bedömer SVA att smittan nu troligen är relativt utbredd hos vilda fåglar i Sveriges kustområden, särskilt längs flyttfågelrutter på östkusten och södra Sverige”, skriver SVA i ett pressmeddelande.

Bara för några veckor sedan upptäcktes fågelinfluensan H5N8 bland kalkoner i Skåne. H5N8 har däremot inte visat sig utgöra en risk för smitta till människa, uppger SVA.