Radar · Miljö

Elbilar bidrar inte till ökade utsläpp

Elbilar gör mer nytta än skada, även om elproduktionen delvis baseras på fossila bränslen, visar ny studie.

Smutsig elproduktion kan förta miljönyttan med eldrivna fordon. Nu visar ytterligare en studie att elbilar trots allt är renare.

Elbilars miljöpåverkan har diskuterats flitigt de senaste åren, då produktionen av den el som ska driva fordonen inte nödvändigtvis sker på ett sätt som är gynnsamt för klimatet. I länder som Kina och Polen baseras till exempel stora delar av elproduktionen på koleldade kraftverk.

Elfordon har ändå ansetts som det mindre dåliga alternativet, och nu bekräftar en ny brittisk studie att elbilar i de flesta fall bidrar till minskade utsläpp över livscykeln, uppger Ny Teknik.

Forskarna har tittat på trafikutsläppen globalt och vägt in den koldioxid som genereras från produktion till skrotning av fordonet. I länder som Sverige där fossila bränslen inte används i elproduktionen i samma utsträckning kan elbilarnas samlade koldioxidutsläpp ligga 70 procent lägre än från bensindrivna dito.

Men även i andra länder bidrar elbilarna till sänkta utsläpp, och det gäller enligt studien i 95 procent av världen. Till 2050 kan varannan bil antas vara eldriven, förutspår forskarna.

– På senare tid har vi märkt av mycket diskussioner kring det här ämnet, med massor av desinformation som cirkulerar. Här är en studie som kan motbevisa de här myterna. Vi har gjort beräkningarna för hela världen och tittat på en bredd av bilar och uppvärmningssystem. Även i vårt värsta-scenario skulle man i nästan alla fall se en minskning av utsläppen. Den här insikten borde vara väldigt användbar för lagstiftare, säger huvudförfattaren Florian Knobloch till Ny Teknik.