Radar · Inrikes

Folkhälsomyndigheten: Fortsätt jobba hemifrån

Socialminister Lena Hallengren (S) och statsepidemiolog Anders Tegnell håller pressträff.

Fortsätt att arbeta hemifrån om möjligt, manar Folkhälsomyndigheten. Maningen gäller så länge som de allmänna råden gäller, i nuläget fram till den sista december

– Vi kommer troligtvis att ha en fortsatt smittspridning i höst. Den kommer antagligen att vara på en låg nivå, men det finns en risk att det flammar upp igen. Framför allt på platser som inte haft så mycket smittspridning tidigare, sade Tegnell på en presskonferens tillsammans med socialminister Lena Hallengren (S).

Det senaste dygnet har ytterligare nio personer med bekräftad covid-19 rapporterats döda i Sverige. Därmed har 5 739 smittade personer avlidit i landet, enligt Folkhälsomyndigheten.

Totalt har 80 100 personer bekräftats smittade, vilket är 318 fler än i onsdags.

– Läget internationellt är att vi fortsätter på rekordsiffror med 17 miljoner fall i världen, uppgav Anders Tegnell vid en senare presskonferens tillsammans med Socialstyrelsen och MSB.

Han pekar på att läget ser fortsatt bättre ut i Sverige.

– Det är bra och vården behöver en andningspaus under sommaren, sade Tegnell.

Arbeta aktivt

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att informera om hur viktigt det är att myndigheternas rekommendationer följs, inte minst inom kollektivtrafiken.

– Det är ett viktigt uppdrag där de inte bara ska följa utvecklingen, utan också arbeta aktivt med information och samla goda exempel och aktivt uppmana aktörer att följa dessa exempel, uppgav socialminister Lena Hallengren.

– De har sedan tidigare haft ett uppdrag att följa utvecklingen och det de har sett är att det ser väldigt olika ut över landet, att det ibland varit för mycket trängsel på badplatser och restauranger.

TT: Behövs det ny lagstiftning, exempelvis för att personal inom kollektivtrafiken ska kunna avvisa resenärer av smittskyddsskäl?

– Lagstiftning tar tid, så här är det viktigt att branscherna själva tar fram rekommendationer som ska följas. Någon ny lagstiftning är inte planerad, sade Hallengren.

Liten men viktig

Enligt Anders Tegnell är kollektivtrafiken antagligen inte någon större källa till smittspridning. Risken att smittas är betydligt större i hemmet eller på arbetsplatsen.

TT: Så varför är det då så viktigt med riktlinjer för kollektivtrafiken?

– För att kollektivtrafiken är en viktig källa till smittspridning. Den är inte så stor, men det är antagligen där den flyttar mellan olika grupper.