Radar · Inrikes

Skärpta reglerna för utländsk arbetskraft

I dag införs nya regler som ska motverka lönedumpning och fusk med utstationerad arbetskraft.

I dag, den 30 juli, träder de nya utstationeringsreglerna i kraft. Det innebär bland annat att facken nu kommer att strida för samma löner för utländska arbetstagare som för svenska.

Från och med i dag får de svenska fackförbunden ta till stridsåtgärder för utländska arbetares rätt till samma lön som sina svenska kollegor, inte bara till kollektivavtalets minimilön som innan.  Även reglerna om anmälan av utstationerad arbetskraft till Arbetsmiljöverket skärps.

Enligt tidningen Arbetet befinner sig just nu cirka 23 500 personer, anställda av utländska arbetsgivare, tillfälligt i Sverige för att arbeta. Nästan hälften jobbar inom byggsektorn, en bransch som enligt flera rapporter är hårt drabbad av fusk, lönedumpning och illegal arbetskraft.

I de tidigare reglerna fick fackförbunden bara strida för att de utstationerade ska få minimilönen i kollektivavtalet.  Från fackligt håll riktats kritik mot att de nya reglerna inte går tillräckligt långt. Enligt Arbetet, vill Fackförbundet Byggnads att reglerna även ska gälla vad som räknas som lika ersättning. De vill att svenska regler även ska gälla för resor och traktamente.

”Reglerna är ett steg i rätt riktning men ger långt ifrån den konkurrensneutralitet som den svenska modellen kräver. Våra kollektivavtal måste tillåtas fullt ut, för att ge alla samma möjligheter. Vi kommer fortsätta påtala detta tills våra avtal gäller för alla som arbetar i byggbranschen i Sverige!”, skriver Johan Lindholm i en skriftlig kommentar till Arbetet.

Det nya reglerna medför även hårdare krav på anmälan av utländsk arbetskraft till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Ett krav som tidigare funnits men som många arbetsgivare struntat i att följa. Något som många menar har bidragit till ett stort mörkertal över hur många som egentligen befinner sig i landet för att arbeta. Nu införs en ny straffavgift om reglerna inte följs.