Radar · Utrikes

Översvämning plågar Bangladesh

Volontärer från Röda Korset levererar vatten och andra förnödenheter till en familj i Kurigram.

En fjärdedel av Bangladesh ligger under vatten sedan en av de värsta översvämningarna på årtionden drabbat landet. Samtidigt som landet håller på att återhämta sig från två cykloner och är hårt drabbat av pandemirestriktioner.

– Jag är orolig för mina två kor, säger Sufia Begum till nyhetsbyrån AFP, när hon ser ut över sitt översvämmade hus.

– De är min enda inkomstkälla, jag kan inte lämna dem här, säger hon.

Över tre miljoner människor är drabbade när en fjärdedel av Bangladesh är översvämmat. Knappt hundra personer har hittills rapporterats döda varav många är barn som drunknat.

– Det finns risk att det här håller på fram till i mitten av augusti. Och vi har ännu inte sett kulmen av de här översvämningarna, säger Anna Guittet, humanitär rådgivare vid Sveriges ambassad i Dhaka.

Översvämningarna som pågått sedan i början av juli jämförs redan med de massiva översvämningar som drabbade landet 1988 och 1998, vilka resulterade i tusentals döda och stora förluster. Anledningen till de pågående översvämningarna är kraftiga monsunregn som sköljs med floderna genom det lågt liggande landet.

Trippel kris

Redan innan översvämningarna var landet hårt utsatt efter att två cykloner, varav en supercyklon, drabbat landet under det senaste året. Hundratusentals av de människor som då förlorade eller tvingades fly från sina hem har ännu inte kunnat återvända.

Saleemul Huq, chef över forskningsinstitutet International Centre for Climate Change and Development, beskriver händelserna som drabbar Bangladesh som en trippel kris.

– Cykloner, covid och nu översvämningar. Miljoner människor är drabbade av antingen en, två eller alla tre av de här katastroferna. Vi kan förvänta oss en svår framtid, säger han.

Förutom översvämmade hem, förluster i infrastruktur och kollapsade flodbanker har översvämningarna drabbat jordbruket hårt. Det är ännu oklart i vilken omfattning förlusterna kommer att vara i slutändan.

– I de drabbade områdena har risskörden gått förlorad, vilket drastiskt försämrar mattillgången, säger Saleemul Huq.

Myndigheterna har samtidigt svårt att nå ut till de drabbade och många tar skydd i skolor och andra större byggnader.

Större motståndskraft

Trots de stora förlusterna anser Saleemul Huq att det kunde varit värre – landet har blivit betydligt motståndskraftigare mot katastrofer under senare år.

– Som tur var har vi några av de bästa systemen för att upptäcka, varna och evakuera människor. Bangladesh är väldigt bra på att rädda liv och vi förlorar inte alls lika många som vi gjorde tidigare. Men vi kan inte stoppa förstörelsen och det här leder till förstörelse av försörjning, arbeten och landets ekonomi, säger han.

Under de senaste decennierna har Bangladesh lyckats lyfta en stor del av landets fattigaste ur fattigdom. Ett arbete som den senaste tidens katastrofer riskerar att förstöra.

– Vi kommer att gå tillbaka kraftigt i kampen mot att ta folk ur fattigdom, det är säkert, säger Saleemul Huq.

Det har bland annat funnits en form av socialt skyddsnät i landet, som nu riskerar att fallera.

– Frågan är hur de kommer klara det i längden. Nu är det inte bara en covid-kris utan även en cyklonkris och en översvämningskris, säger Anna Guittet.

Klimatförändringar

Katastroferna som drabbat Bangladesh under det senaste året har, enligt Saleemul Huq, en stark koppling till klimatförändringarna.

– Det är väldigt klart relaterat till klimatförändringarna. Cykloner och översvämningar är normalt i Bangladesh, men magnituden är inte normal. De är betydligt kraftigare och händer oftare, säger han och berättar att Bangladesh har dokumenterat översvämningar som drabbat landet under hundratals år.

Dokumentationen visar att stora översvämningar generellt har skett vart tjugonde år i landet under hundratals år. Men nu sker de allt oftare och ser man tillbaka under de senaste tjugo åren så är det här den femte översvämningen i större skala.

– Tjugoårsöversvämningarna har nu blivit femårsöversvämningar, säger Saleemul Huq.

Fakta: Klimatförändringarna i Bangladesh

• Bangladesh har ungefär 165 miljoner invånare (2017).
• Fram till 2050 riskerar en tredjedel av invånarna att tvingas flytta på grund av havsnivåhöjning och floderosion, som uppskattas leda till att 17 procent av landet och 30 procent av matproduktionen försvinner.
Samma år uppskattas befolkningen ha ökat till 250 miljoner.
• Vattennivån globalt höjdes med i genomsnitt fem millimeter per år mellan åren 2014 och 2019. Mellan åren 2007 och 2016 höjdes den med fyra millimeter per år.
•I Sunderband har havsnivåhöjningen uppmätts vara dubbelt så hög.
• Höjningen av havsnivån beror till största delen på en ökad glaciärsmältning.
Källor: UNDP, WMO, Världsbanken, IMF, Indian Institute of Remote Sensing