Glöd · Ledare

Med basinkomst kan vi förändra maktbalansen

I spåren av pandemin talar fler och fler om basinkomst. Inte främst för att förändra samhället utan som ett sätt att göra det möjligt att klara en ekonomisk kris och minska smittspridningen. I Sverige är det fortfarande en hädisk tanke att leka med men inte göra allvar av, och motståndet kommer lika mycket från vänster som från höger.

Arenas programchef för arbetsmarknadsfrågor, German Bender, vill i Dagens Arena ”påminna om” att motargumenten mot basinkomst nu är lika relevanta som någonsin, men särskilt viktiga att framföra, för att man inte i ”desperata tider” ska genomföra tillfälliga åtgärder som sedan blir permanenta.

Så jag tänkte ta en titt på de motargument han framför. Först det vanliga om hur dyrt det skulle bli – vi skulle behöva göra ”drakoniska nedskärningar” i trygghetssystemen och välfärden och dessutom höja skatten.

Då missar han att basinkomsten inte behöver läggas ovanpå hela systemet med sjukpenning, a-kassa och diverse bidrag. Det kan ersätta dem. Om man utöver basinkomsten vill ha andra försäkringar kan de vara just försäkringar och behöver inte vara ens delvis skattefinansierade.

Ett annat argument är att en basinkomst skulle ”sätta ett tryck nedåt på lönerna”. Skulle den det? Om alla fick till exempel 13 000 i månaden, skulle vi då vara villiga att ta ett jobb för en låg lön för att få råd med något extra? Kanske. Å andra sidan skulle man inte vara så beroende av det där lågavlönade jobbet. Man skulle kunna invänta någon bättre möjlighet, och därför kanske arbetsköparen ändå skulle vara villig att betala mer.

Det leder in på det tredje argumentet: ”Det skulle vara mycket svårt att legitimera en basinkomst hos breda löntagargrupper om det ledde till att många helt enkelt slutade jobba eller arbetade mycket mindre.” Enligt de studier och försök som har gjorts leder basinkomst visserligen inte till det – men om? Ja, vi är väl nästan alla impregnerade med arbetslinjepropaganda från tidig ålder, så vissa skulle säkert välja att moralisera över vad andra gjorde med sin tid. Men som argument mot basinkomst är det klent.

German Bender menar också att en basinkomst skulle försvaga anställningsskyddet och därmed slå mot den fackliga organiseringen, som i sin tur är viktig för just dem som har osäkra anställningar.

Att anställningsskydd och facklig organisering har den betydelse det har i dag beror just på vårt beroende av arbetsköparen. Utan anställning är vi utlämnade till otrygga trygghetssystem och i sista hand försörjningsstöd, beviljat av en myndighet som granskar våra bankkonton månader bakåt och som Moderaterna vill ska få komma på oväntat besök hos klienterna när som helst.

Med basinkomst behöver vi inte vara rädda för att ställa krav på jobbet. Då kan vi kräva det anställningsskydd vi anser oss behöva och vilja ha, och varför inte göra det genom facket? Det är bara mössan-i-handen-faktorn som är i fara.

En marxistisk invändning mot basinkomst är att den kommer från den borgerliga staten och gynnar kapitalisterna. Arbetarklassen får lite pengar att leva på, tillräckligt för att inte göra revolution och nog för att kunna handla i kapitalisternas köpcentra, och sen kan kapitalisterna göra som de vill. Ja, det är egentligen Benders argument nr 2 i lite annan tappning.

Det är sant att basinkomst inte i ett slag skulle omintetgöra kapitalismen. Den kanske bara skulle göra den lättare att leva med, och det är väl därför så många ekonomiska liberaler är positiva. Men om man vill bekämpa kapitalismen, varför är då alternativet att bara lappa vidare på dagens system? Och borde inte den som är emot basinkomst av den anledningen också vara emot offentligt finansierad sjukvård och utbildning?

Jag tror att basinkomst skulle förändra maktbalansen i samhället. Kanske är det inte optimalt att staten står för basinkomsten, men även om den gör det skulle det ge människor mer makt över sina egna liv, större möjligheter att skapa något annat tillsammans. Kanske bilda andra sammanslutningar, till exempel på kooperativ basis, som kan kan ta över en del av statens roll och på sikt göra kapitalismen onödig.

Vad är det för vänster som ser det som ett hot?

Såpnejlikan är skördad och torkad – nu har vi schampo för ett år! 

Såpnejlikans doft försvinner när man torkar den.