Radar · Miljö

Hotad tiger gör ”anmärkningsvärd” comeback

I dag finns bara idag finns bara 6–7 procent av tigerns forna jaktmarker kvar i världen.

Vilda tigrar är starkt hotade och har minskat dramatiskt i antal under 1900-talet. Men i några länder har det stora kattdjuret gjort vad Världsnaturfonden kallar en ”anmärkningsvärd” comeback.

Tjuvjakt, olaglig handel med vilda djur och skogsavverkning – tigern lever farligt och klassificeras som starkt hotad, med bara runt 3900 individer kvar på jorden. Men det finns hopp. Nya siffror från Världsnaturfonden WWF visar att tigern under de senaste tio åren har ökat i antal i fem länder: Indien, Kina, Nepal, Ryssland och Bhutan.

År 2010 fanns totalt omkring 3200 vilda tigrar. Nu uppskattas enbart Indien hysa mellan 2600 och 3350 individer.

– För tio år sedan var tigerns tillstånd så kritiskt att de verkligen riskerade att utrotas i det vilda. Men tack vare gemensamma, koordinerade bevarandeåtgärder i stora delar av södra Asien, Ryssland och Kina gör de en anmärkningsvärd comeback, säger Becci May, regional chef för tigrar på WWF i Storbritannien i New Scientist.

Åtgärderna hon syftar på kom till stånd för tio år sedan, när representanter från de 13 länder som fortfarande har vilda tigrar slog sig samman med målet att fördubbla antalet tigrar till år 2022 – ett tigerns år enligt den kinesiska kalendern.

Fler bevarandeåtgärder krävs

Även om tigern i fem av de 13 länderna är på rätt väg mot återhämtning ser det värre ut i andra. I Malaysia riskerar tigern trots bevarandeåtgärder vara utrotad inom bara några år.

Vad som även fortsättningsvis krävs för att djurens fortlevnad ska tryggas är enligt WWF att deras habitat återställs, skyddas och sammanlänkas, att illegal jakt och tigerfarmer stoppas och att produkter som härstammar från tigern slutar säljas. Det krävs även samarbete med lokala samhällen, så att människor kan existera sida vid sida med tigern i stället för i konflikt, orsakad till exempel av att tigern i brist på föda fångar tamboskap, eller att människor i brist på ved avverkar träd och därmed inskränker tigerns livsmiljö.

Människor i andra delar av världen kan se till att undvika produkter som härstammar från illegal skogsavverkning, till exempel genom att vid köp av trävaror titta efter märkningen Forest stewardship council, föreslår Världsnaturfonden.