Radar · Utrikes

Hbtq-fientliga städer fick inte bli vänorter

Polska orter med hbtq-fientlig politik har nekats EU-bidrag.

EU-kommissionen har avslagit ansökningar från sex polska städer som ville delta i ett bidragsberättigande program för europeiska vänorter. Bakgrunden är städernas uttalade diskriminering gentemot sexuella minoriteter.

Bidragen för deltagande i det kulturella utbytesprogrammet är visserligen blygsamma – de polska städerna hade ansökt om summor från 5 000 till 25 000 euro – men kommissionen beskriver avslagen som en markering.

– EU:s värderingar och grundläggande rättigheter måste respekteras av medlemsländerna och deras myndigheter. Det är därför sex vänortsansökningar från polska städer som har infört ”hbtq-fria zoner” eller antagit resolutioner om ”familjerättigheter” har avslagits, säger jämställdhetskommissionären Helena Dalli.

Totalt fick 127 europeiska städer, varav åtta polska, sina ansökningar beviljade.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV