Radar · Utrikes

Funktionsnedsatta i Jemen lider extra mycket av inbördeskriget

En jemenitisk man sköter om sin sons grav i Sana'a.

Inbördeskriget i Jemen drabbar civilbefolkningen hårt, men representanter för organisationer för människor med funktionsnedsättningar i landet varnar nu för att situationen är extra kritisk för dessa.

FN har beskrivit situationen i Jemen som den värsta humanitära krisen i världen just nu. Inbördeskriget som rasar i landet inleddes 2014 när de shiiamuslimska Huthirebellerna intog huvudstaden Saana. Den Iranstödda gruppen krävde lägre bensinpriser och att den sunnistyrda regeringen ledd av skulle avgå, vilket den till slut tvingades göra.

Saudiarabien och USA blandade sig snart i konflikten och med tiden dök trupper från Förenade Arabemiraten upp i södra Jemen. Både den sunnitiska regeringen ledd av Abdrabbuh Mansur Hadi och de shiamuslimska rebellerna anser sig vara landets rättmätiga regering.

Sedan dess har inbördeskriget fortsatt med svåra lidanden för civilbefolkningen som följd. 2017 rapporterades att fler än 50 000 barn dött av svält orsakad av en saudisk blockad mot landet. Totalt anses över 100 000 människor ha dött i landet som följd av kriget och bristen på mat. Svält har fortsatt att vara ett akut problem, FN har varnat för att landet kan drabbas av den ”värsta svälten på 100 år” enligt BBC.

Ett kolerautbrott har påverkat en miljon jemeniter och totalt behöver 22 miljoner någon form av hjälp för att klara sig. Alla grupper som deltar i stridigheterna har begått brott mot de mänskliga rättigheterna och oron är stor för att läget ska förvärras.

Människor med funktionsvariationer extra utsatta

The Arab Human Rights Foundation är en jemenitisk organisation som arbetar för rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. I veckan talade Raja Abdullah Almasabi, ordförande för organisationen inför säkerhetsrådet under ett möte om Jemen.

Just nu innebär coronapandemin en stor påfrestning för personer som lever med olika tillstånd som gör dem extra känsliga för sjukdomen, berättade hon. Det saknas pålitliga uppgifter om hur många människor i Jemen som är funktionsvarierade, men man räknar med att de uppgår till 4,5 miljoner. Bristen på statistik gör det svårt att se hur många som har drabbats och dött av sjukdomen, men det är klart att dessa grupper har extra svårt att distansera sig socialt och att de inte nås av information om sjukdomen i tillräcklig utsträckning. Amnesty bekräftar hennes uppgifter.

Den som har svårt att gå under normala förutsättningar har extra svårt att fly undan stridigheterna. Människor har beskrivit det som en tortyrliknande upplevelse, att de har tvingats be vänner och släktingar att bära dem långa sträckor och att deras tillstånd förvärrats på grund av umbäranden under flykten. Också det ekonomiska läget innebär en stor påfrestning. Mamman till en treårig flicka med epilepsi och en muskelsjukdom berättar för Amnesty om hur hon tvingats sälja sina möbler för att betala för vård.

– Jag tog med henne till Sana’a för behandling. Fyra månader senare kunde jag se hur hon inte rörde på sig, inte skrattade eller lekte. Jag tog henne till Sana’a igen. Häromdagen pratade jag med en vän om att sälja en av mina njurar. Det skulle kunna betala för ett års mediciner, de skor hon behöver och annat hon behöver.

Coronapandemin förvärrar läget dramatiskt

– När covid-19 har spridit sig har ett ytterligare lager av problem lagts till på Jemens redan komplicerade och svåra humanitära läge. Pandemin har återigen aktualiserat de stora bristerna i krishanteringen när det gäller människor med funktionsnedsättningar, säger Amnestys Rawa Rageh.

FN antog 2019 en resolution om att skydda människor med funktionsnedsättningar vid väpnade konflikter. Det var den första gången som organisationen uppmärksammar att denna grupp drabbas extra hårt av krig och liknande kristillstånd. Resolutionen säger att medlemsländerna ska se till att funktionsvarierade personer har tillgång till rättvis juridisk behandling, grundläggande samhällsservice och humanitär hjälp. Representanter för olika organisationer har kritiserat medlemsländerna för att inte följa resolutionen.

– Förra året åtog sig FN:s säkerhetsråd att skydda människor med funktionsnedsättningar. Det är hög tid att detta åtagande blir till något mer än bara ord på ett papper, säger Rawya Rageh från Amnesty International.

Krav på att stoppa stödet till parterna

Raja Abdullah Almasabi uppmanade säkerhetsrådet att sluta stödja de grupper som strider om makten i Jemen och istället göra allt de kan för att stoppa inbördeskriget. Hon begärde också att medlemsstaterna alltid skulle ha funktionsvarierade människors intresse i åtanke när de planerar humanitära insatser.

– Jag lämnar er med en enkel vädjan – ni kan göra mer. Ni kan bli bättre. Vi är inte ett särintresse. Personer med funktionsnedsättningar måste vara en del av alla uttalanden ni gör och varje resolution ni överväger. Vi måste ha en plats vid bordet, avslutade Alsamabi.