Radar · Basinkomst

Mottagare av basinkomst fick lägre inkomst under coronakrisen än andra

Många i Kenya som inte har fått basinkomst går hungriga under coronapandemin.

Basinkomst-mottagare i Kenya fick i snitt lägre inkomster under coronapademin än de som inte haft basinkomst. Det konstaterar en ny vetenskaplig studie. Forskarna menar att basinkomsten varit bra, men inte tillräcklig som åtgärd vid en så stor utmaning som coronakrisen inneburit. 

I Kenya genomför den ideella organisationen Give directly sedan 2017 ett omfattande projekt där nästan 15 000 hushåll deltar i en studie i totalt 12 år. En fjärdedel av deltagarna får 75 cent (motsvarande drygt sex kronor) per dag, och forskarna ska utvärdera effekterna av basinkomsten, jämfört med att få pengar under kortare tid, en klumpsumma eller inga alls.

När coronakrisen slog till visade det sig att de som fick basinkomst mådde bättre psykiskt, löpte lägre risk för sjukdom och var något mindre hungriga än kontrollgruppen utan basinkomst, enligt en rapport som Syre skrivit om tidigare. 

Mottagarna av basinkomst fick lägre inkomster

Men nu har undersökningen analyserats ytterligare och de vetenskapliga resultaten kan tyckas förvånande på en punkt. Mottagarna av basinkomst fick under coronapandemin lägre inkomster i snitt än de som inte hade fått någon basinkomst alls. Orsaken var att många av dem som fått basinkomst hade använt pengarna till att starta upp små företag, och dessa slogs ut av pandemin, rapporterar New Atlas.

– Fördelen med universell basinkomst är att det uppmuntrar risktagande och investeringar, men det är inte svårt att föreställa sig situationer där dessa risker ökar exponeringen för chocker, säger Tavneet Suri, professor på Mit management sloan school, som jobbar med projektet.

Detta betyder inte att basinkomst är dåligt, anser hon, utan är snarare en varning om att basinkomsten inte är utformad för att hantera så allvarliga situationer. 

– Vår studie visar att en garanterad basinkomst ger viss motståndskraft för att hjälpa människor att klara svåra tider. Men den antyder också att kontantöverföringar kanske inte är den rätta strategin för att hjälpa människor att hantera extremt utmanande omständigheter – särskilt om de har tagit en ekonomisk risk som att starta ett nytt företag, säger Tavneet Suri till New Daily.