Radar · Miljö

Stora mängder metan släpps ut på havsbotten utanför Brasilien

En fjärrstyrd ubåt sänks ner i havet för att filma och samla in material.

Från våra allt varmare havsbottnar läcker metangas som i sin tur kan värma upp jorden ytterligare. Nu har forskare från Linnéuniversitetet upptäckt stora metanläckor utanför Brasiliens kust. Något som aldrig tidigare observerats på södra halvklotet.

Metan är en växthusgas med 25 gånger starkare effekt än koldioxid. Förutom att gasen frigörs under nedbrytning av organiskt material, till exempel när idisslare rapar och pruttar, finns metan lagrat under havsbotten. Där ligger stora mängder infruset tillsammans med vatten i sediment, så kallade gashydrater, som forskare länge oroat sig för.

– Det uppskattas att det finns mer organiskt kol i form av metan i hydrater än alla fossila bränslen tillsammans, säger Marcelo Ketzer, professor i miljövetenskap vid Linnéuniversitet i ett pressmeddelande.

Läckor från norra halvklotets hav är kända, till exempel i Arktiska oceanen norr om Sibirien. Men nu har Marcelo Ketzer och hans kollegor alltså även upptäckt stora läckor på södra halvklotet, utanför Brasiliens kust.

Kontrollrummet varifrån ubåten som filmar havsbotten och samlar in sedimentprover fjärrstyrs
Kontrollrummet varifrån ubåten som filmar havsbotten och samlar in sedimentprover fjärrstyrs. Foto: Bruno Todeschini

– Dessa fynd ökar evidensen för att detta är ett globalt fenomen, fortsätter Marcelo Ketzer, som menar att processen kan späda på klimatförändringarna kraftigt.

Orsaken till att det frusna metanet smälter är att klimatförändringen värmt upp havet. Något som alltså ytterligare kan förstärkas när mer av växthusgasen metan hamnar i atmosfären.

– Ju varmare det blir, desto mer metan sipprar ut, vilket leder till allt varmare temperaturer, säger Ketzer.

Dessutom kan metanet till viss del ätas av mikroorganismer, en process som bildar mer koldioxid och kan bidra till försurningen av havet. Det kan i sin tur göra miljön obebolig för tropiska koraller, vilket Syre tidigare rapporterat om.

Forskarna har samlat sediment och observerat gasläckorna med hjälp av fjärrstyrda ubåtar som även filmat skeendet. De ska nu gå vidare med att undersöka hur utbrett problemet är i regionen. 

Resultatet hittills är publicerat i Nature communications.