Radar · Inrikes

Skolors arbete i coronatider granskas

Skolinspektionen ska undersöka hur ett urval skolor följer riktlinjerna för att minska smittspridningen av corona.

Skolinspektionen ska granska hur grund- och gymnasieskolor gör för att minska risken för smittspridning av coronaviruset, och hur de arbetar för att eleverna ska kunna ta igen det de missade under vårens ansträngda pandemiläge.

Ett hundratal slumpmässigt utvalda grund- och gymnasieskolor i landet kommer att kontaktas digitalt eller per telefon för att svara på frågor om bland annat hur de stöttar elever som kom efter i skolarbetet i våras, och hur de planerar inför en eventuell nedstängning av skolan – om smittläget skulle kräva det.

Skolorna får också svara på frågor om hur de arbetar för att minska riskerna för smittspridning. Men granskningen görs inte på grund av signaler om att restriktionerna överträds. Skolinspektionen har inte fått mer än en handfull signaler om exempelvis trängsel i lokalerna eller brist på handsprit, enligt myndighetens pressekreterare Agnes Gidlund. I dessa fall har berörda skolor kontaktats och har då kunnat redogöra för hur de arbetar förebyggande.

Resultaten av granskningen sammanfattas i en rapport senare i höst.